Lisinde ngokulambisa ikhansela

Celani Sikhakhane

UNksz Nanziwe Rulashe, oyikhansela kuMasipala wesiFunda saseMathole owaphumela obala ngokumiswa komphathi kaMasipala kanye nabanye abasebenzi abasezikhundleni eziphezulu, usinde ngokulambisa ngenkathi ehlaselwa izinkabi emzini wakhe.

Izinkabi zikwazile ukungena emzini kaRulashe e-East London ngokusika ucingo lukagesi ekuseni ngeSonto.

Izicabha zengilazi zomuzi wakhe zidutshuliwe. URulashe uphume engenamyocu kulokhu kuhlaselwa.

URulashe ube sematheni ngeledlule ngemuva kokuthi aqoshwe ekhishwa ehhovisi lakhe ngonogada phambi kwamanye amakhansela nabasebenzi. UMasipala wesifunda saseMathole uthi umise inhloko yezokuphepha ukuze kuphothulwe uphenyo ngemuva kokuhlaselwa kwekhansela emahhovisi ngoMsombuluko.

URulashe usenxuse ukuthi kumiswe Umphathi wesiFunda uDkt Thandiwe Mnyambi  nababanye abaphathi kuze kube kuphothulwe uphenyo ngokuhlaselwa kwakhe.

Umthombo uthi uRulashe ubhekene nezinkinga eziningi kulo masipala ophethwe yi-ANC.

“Ingxabano eyenzeka emaHhovisi esiFunda saseMathole iwumphumela wokhetho lwe-ANC esifundazweni kanye nengxabano phakathi kukaNdunankulu u-Oscar Mabuyane nalowo obengenele ukhetho, uNobhala uBabalo Madikizela,” kusho umthombo.

“Ikhansela uNanziwe Rulashe nesoka lakhe basohlangothini luka-Oscar Mabuyane kanti uMasipala wesiFunda saseMathole usohlangothini lukaMadikizela.

URulashe uveze ukuthi selokhu afungiswa njengekhansela nenhloko yezepolitiki eMnyangweni wezokuHlelwa kwaMasu nokuPhatha ngoLwezi nyakenye, ubelokhu edonsa kanzima ukusebenzisana nomqondisi womnyango.

“Bengilokhu ngisebenza kanzima noMqondisi u-Akhona Tinta ukuthi angichazele ngezinhloso zamasu, izinselelo, impumelelo nokunye obekumele ngikutshelwe,” kusho uRulashe.

Izihloko zakamuva