Lindela imibuzo yezindaba yansuku zonke ze-Scrolla

Thola ithuba lokuwina umklomelo njalo phakathi nesonto ngokuphendula imbuzo yansuku zonke wezindaba ze-Scrolla.Africa kulesi sikhathi samaholidi.

Kusukela ngoLwesihlanu, unethuba lokuwina imali engama-50 wamarandi nsuku zonke futhi okumele ukwenze ukuphendula imibuzo emithathu yezindaba emibuzweni yansuku zonke. Ungangena nsuku zonke ukuze uthole ithuba elikhulu lokuwina.

Kuzoba khona imiklomelo ekhethekile eyengeziwe ngezinye izinsuku – njengoMsombuluko wangomhla zingama-20 lapho umklomelo kuzoba umakhalekhwini wohlobo i-Samsung smartphone.

Imibuzo emisha izokwethulwa njalo phakathi nesonto ngehora lesithathu ntambama futhi izogcinwa amahora angama-24 ngaphambi kokuthi kukhethwe ophumelele ngalolo suku.

Thola umbuzo ngokucofa i-NewsQuiz ngaphansi kwekhasi lokuqala le-Scrolla bese ulandela imiyalelo.

Njalo phakathi nesonto, kuzofakwa imali engama-50 wamarandi kwi-akhawunti ye-MoyaPayD yalowo ozobe enenhlanhla yokuwina.

Kuthatha imizuzu embalwa nje ukuvula i-akhawunti yakho yamahhala ye-MoyaPayD. Ukuvula i-akhawunti yakho futhi uthole okwengeziwe ku-MoyaPayD, chofoza lapha.

Kukuwe ukuthi uwusebenzisa kanjani umklomelo wakho – joyina manje!

Khumbula: umuntu ukwazi ukungenela kanye ngamunye, futhi isinqumo ngowinile siwujuqu. Ngeke sigcine noma iyiphi imniningwane yomuntu ngemuva kokuphela komncintiswano.

Izihloko zakamuva