Lindela eminye iminyaka emine yokucishwa kukagesi: Jardine

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

Iqembu elisha kwezombusazwe i-Change Starts Now (CSN) – lenze isiphakamiso sohlelo olubanzi lokwakha kabusha uhlelo lukagesi lwakuleli.

Lokhu kuhluke kakhulu kunesu le-ANC lokwelula inqwaba yeziteshi zikagesi eziphehlwa ngamalahle ezweni.

URoger Jardine owayeyisishoshovu esilwa nobandlululo osungule i-CSN ngoZibandlela wethule umqulu wokhetho weqembu e-Kliptown, eGoli, ngoMsombuluko.

“Kunini sizwa kuthiwa kuzoqedwa ukucishwa kukagesi? Kunini sitshelwa ukuthi ‘sibekezelele izinsuku ezimbalwa’ – izinyanga ezingu-12 noma izinyanga ezingu-18?

“Wonke umuntu owaziyo ukuthi kwenzakalani uzokutshela ukuthi ukucishwa kukagesi kusazoba khona iminyaka emithathu noma emine ezayo,” kusho uJardine.

Lo somabhizinisi oseqophelweni eliphezulu osephenduke usopolitiki uhola umkhankaso wohlelo olunohlonze lokwakha iqembu eligxile kubantu elinesu lokubhekana nezinkinga zezwe zokuntuleka kwemisebenzi, ubugebengu, nokunakekelwa kwezempilo.

Ukuze kuqalwe umsebenzi wokwakha kabusha elakuleli, uJardine uhlongoza ukwakhiwa kwesikhwama sokwakha kabusha esibiza u-R500 billion.

“Indlela esizolungisa ngayo ukucishwa kukagesi kungokungenelela okukhulu; sidinga ukufaka i-solar, sidinga ukwenza isiqiniseko sokuthi iziteshi zethu zikagesi ziyasebenza, sidinga igridi yokudlulisa futhi sidinga abahlinzeki bamandla kagesi abazimele.

“Lezi izinto okumele zenzeke ukuze ukucishwa kukagesi kuphele ezweni lethu,” kusho uJardine.

Ngokungafani nanoma yimuphi usopolitiki ohlose ukuduma, uJardine ucela abantu bakuleli ukuthi badele imali yabo futhi batshale ukuze kwakhiwe kabusha izwe labo.

Uphakamise ukuthi kunyuswe intela yebhizinisi ngamaphesenti angu-4.2 (isuka ku-28% iye ku-32.2%) kanye nokwenyuswa kwentela (kusuka ku-45% kuya ku-49.5%) kulabo abacebile abahola ngaphezu kuka-R1.8-million ngonyaka.

UJardine uphinde waphakamisa ukuthi intela inyuke ngo-1% emalini yomhlalaphansi iminyaka emithathu.

“Sizohlela kabusha amabhizinisi ethu amakhulukazi kahulumeni ukuze asebenze kahle, akwazi ukuvula imali efinyelela ku-R1-trillion yezezimali ezimakethe zezimali zakuleli nezamazwe ngamazwe.”

Njengoba sekusele izinyanga ezintathu kube nokhetho, uJardine ugcwele izwe lonke uzama ukukholisa izinkulungwane zabavoti abangase bahlanganyele naye emzamweni wakhe wokwakha isizwe esilinakekelayo.

Esithombeni esingenhla: Owayengusomabhizinisi uRoger Jardine uhola igagasi elisha loshintsho kwezombusazwe.

Umthombo: X

Izihloko zakamuva