Ligqabukile igoda phakathi kwe-EFF ne-IFP

Lubhalwe nguZukile Majova

Bebengamadlelandawonye  angajwayelekile kwasekuqaleni.

Manje sesiphelile isivumelwano phakathi kwe-EFF ne-IFP futhi cishe ukungezwani kwala maqembu sekundlondlobale kwafika emadolobheni asenyakatho yeKwaZulu-Natal.

Ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya lwangoLwezi ngo-2021, i-EFF – okuyiqembu elafunga ukuthi lizosusa uhulumeni we-ANC – lasiza uhulumeni we-IFP okungenani komasipala abangu-13 esifundazweni.

Ukuzwana okungachazeki kwenza la maqembu aphatha omasipala basekhaya abangu-11 kanye nomasipala bezifunda ababili.

Kodwa ngempelasonto umsunguli we-EFF uJulius Malema uyalele wonke amaphini ezimeya eqembu kanye nosomlomo bomkhandlu ukuthi basule futhi balungiselele ukwethula iziphakamiso zokungazethembi izimeya ze-IFP.

“Njengamanje siyakusho lokhu ngaphandle kokwesaba ukuthi wonke amasekela ethu ezimeya ngaphansi kwe-IFP kumele asule ngokushesha futhi awasasebenzisani ne-IFP.

“Besicabanga ukuthi abahlanganyeli bobandlululo sebeshintshile kodwa kuyacaca ukuthi abakakakulungeli ukushintsha.

“I-IFP akumele ithole lutho lapho esithinteka khona futhi lapho enibona khona ikhanda elibi le-IFP nisibeke eceleni.”

Umsuka wentukuthelo yomsunguli we-EFF ukwenqaba kwe-IFP ukugunyaza umfelandawonye omusha we-ANC ne-EFF oklanyelwe ukuphatha omasipala baseGoli; i-Joburg, Ekurhuleni ne-Tshwane abaphethwe umfelandawonye oholwa i-DA.

I-EFF inezihlalo ezibalulekile kuMasipala wesiFunda saseZululand, esifundeni saseMajuba, kuMasipala wase-Newcastle, kuMasipala waseMhlathuze, kwaNongoma kanye nakwaMaphumulo.

Ukuntengantenga bekuzoba kubi kakhulu kodwa i-IFP ibinqoba okhethweni lokuchibiyela ezinyangeni ezingu-14 ezedlule osekuyivumele yathola ukubusa ngokuphelele kweminye yemikhandlu yayo.

UMalema ophethe ubulungu obubhalisiwe bamalungu eqembu ayisigidi esisodwa, uthe i-EFF isikulungele ukubusa futhi izokwamukela ukuthenjiswa izikhundla zobuholi ezingxoxweni ezizayo.

“Sixoxisana namanye amaqembu ezepolitiki ukuze i-EFF ithole ulwazi olufanele lokubusa.”

Kulindeleke ukuthi i-EFF ingenele ukhetho lobumeya kuleli sonto esiphakamisweni sokungathenjwa kwemeya Ekurhuleni kanti kulindeleke ukuthi i-ANC iyeseke.

Izihloko zakamuva