Lenza umsebenzi oncomekayo iphoyisa elikhethe ukunakekela izingane emphakathini

Kabelo Tlhabanelo

Ngisho eseyiphoyisa, uTsietsi Thulo wayekuzonda ukubopha intsha. Wayazi ukuthi amaphutha abo besebancane abaholela empilweni yokuphila nerekhodi lobugebengu futhi ezikhathini eziningi kubaholela ekutheni baqhubeke benze ubugebengu.

Ubesebenzela amaphoyisa akwa-SAPS kusukela ngonyaka ka-2009 kuya kunyaka ka-2021 ephenya amacala abucayi nanodlame ophikweni lwabaseshi base-Bloemspruit.

Kodwa eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule uThulo wase-Bergman Square e-Mangaung, esifundazweni sase-Free State, wanquma ukwenza okuthize ukuze agweme abantu abasha bangangeni ezinkingeni.

UThulo owaziwa abafundi bakhe ngoPapa Kenny, manje uqeqesha abafana namantombazane abangu-150 abaphakathi kweminyaka engu-8 abanye baneminyaka engu-21 ngebhola lezinyawo nelomnqakiswano.

“Intsha ibuthana ezitolo zasendaweni lapho iqala khona ukusebenzisa izidakamizwa futhi igcine yenza ubugebengu ukuze ithole imali yezidakamizwa eziningi,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngibabonile beboshwa ngabona ukuthi kufanele ngenze okuthile ukulwa nalokho.”

Leli qembu belibambe imiqhudelwano, liwina izindebe futhi lijabulisa abazali bezingane.

Omunye umzali othe igama lakhe nguDibuseng uveze ukuthi indodana yakhe eneminyaka engu-15 ibizihlalela nabantu abaziwa ngokubhema i-nyaope.

“Bengikhathazekile ukuthi indodana yami ingagcina ifana nabo.  Wangtshela ukuthi ubengabhemi kodwa ubehlala nabo ngoba kwakumnandi ukuhlala nabo,” kuchaza uDibuseng.

UThulo, osesebenza eqenjini lezokuphepha kumasipala wase-Mangaung, uthe bekungelula ngaso sonke isikhathi.

“Enye yezinselelo esibhekene nazo manje ukulahla ngokungemthetho emasimini ethu,” usho kanje.

“Nginxusa abahlali ukuthi bazijwayeze ukuvikela amasimu futhi basize izingane zabo zibe izakhamuzi ezingcono.”

UPapa Kenny usebenza noLesenyeho Pitso noRetshidisitswe Kekeletso njengabaqeqeshi bebhola kanye noRethabile Mmusi noMosa Moloi abaqeqesha amantombazane kwibhola lomnqakiswano. Banethemba lokuthi bazodlulela kumaligi aphezulu.

“Sibadinga kakhulu abantu abazosixhasa ngejezi kanye nezinto ezifana namabhola,” kuchaza uKenny.

Izihloko zakamuva