Kwethulwe imifuziselo kaMandela e-EC

UMengameli uCyril Ramaphosa usethule imifuziselo kaNelson Mandela eMthatha nase-Qunu, e-Eastern Cape njengengxenye yokugubha usuku lwakhe.

Lezi zikhumbuzo zihlonipha umthelela kaMandela eNingizimu Afrika nasemhlabeni, okuwuphawu lweminyaka engu-67 ayinikela ekulweni nobandlululo.

Ukwembulwa komfuziselo  kaMandela eNelson Mandela Museum eMthatha, ​​kube umcimbi wokukhumbula ifa lakhe.

Lo mfanekiso uyingxenye yohlelo lwesikhumbuzo sokuhlonipha indima kaMandela njengo mqali wendlela yentando yeningi eNingizimu Afrika.

Usuku lukaNelson Mandela olugujwa emhlabeni wonke, lunikeza ithuba iNelson Mandela Museum ukuthi ikhuthaze amagugu kaMandela futhi ilondoloze ifa lakhe.

Ukwembulwa kwale mifanekiso kudlala indima enkulu ekuvezeni impumelelo kaMandela entsheni yaseNingizimu Afrika nase-Eastern Cape eyayingekho ngesikhathi esaphila.

Uhulumeni wesifundazwe uyakubona ukubaluleka kwesikhumbuzo sempilo kaMandela nokuqinisekisa ukuthi izizukulwane ezizayo zifunda ezenzweni zakhe.

UNonceba Kontsiwe, uNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko e-Eastern Cape wethule inkulumo yosuku ngesikhathi ehambele isikhumbuzo e-Qunu egcizelela ukubaluleka kwemicimbi ezayo yokwembulwa kwamagugu.

“Abantu baseNingizimu Afrika kumele baphile ngezimiso zikaMandela ezimpilweni zabo,” kusho yena.

Luhlanganiswe ngumbhali we-staff

Esithombeni esingenhla: Isichuse sikaNelson Mandela

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva