Kwebiwe imigexo yeSilo uCetshwayo eSandlwane

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kwebiwe imifanekiso yemigexo yeSilo uCetshwayo kaMpande ebekwe entabeni yaseSandlwane eNquthu nokuyilapho amabutho akhe anqoba khona amaNgisi ngoMasingana wango-1879.

Le migexo yethusi emikhulukazi kuthiwa yebiwe ngoLwesithathu nokuwusuku obandulela isikhumbuzo seSilo uCetshwayo ebesisedlinzeni lakhe eliseNkandla ngoLwesine.

Amaphoyisa aveze ukuthi asathungatha abasolwa kodwa ayasola ukuthi umuntu owebe le migexo ubenzela ukuyoyidayisa ukuze azitholele imali.

Okhulumela iSilo uMisuzulu kaZwelithini, uMntwana u-Afrika wendlu yasoNkweni uthe bayasola ukuthi umkhuba wamabomu lona owenziwe ngenhloso yokudicilela phansi isithunzi somkhosi waseSandlwane ohlelelwe ukuba ngoMgqibelo ozayo.

“Sishaqekile ngalesi sigameko futhi siyasola ukuthi inhloso ukudicilela phansi lo mkhosi waseSandlwane. Siyacela ukuba amaphoyisa aphenye kabanzi ngalesi sigameko ukuze kubanjwe abenzi bokubi kuphinde kutholakale nale migexo elahlekile,” kusho uMntwana u-Afrika.

Kwenzeka lokhu nje amalunguselelo esikhumbuzo sempi yaseSandlwane ayaqhubeka njengoba uMntwna u-Afrika ethe ubenengxoxo noNgqongqoshe wezobuCiko bamaSiko uDkt Ntuthuko Mahlaba mayelana namalungiselelo.

Ngakolunye uhlangothi umasipala wesifunda iKing Cetshwayo nawo uqale amalungiselelo ngokuvakashela idlinza leSilo uCetshwayo eNkandla ngaphansi kwesizwe seNkosi uSiganada Shezi.

ISilo uCetshwayo sakhothama ngo -1884  kuNhlolanja ngemuva kokuthi sibuyr ekudingisweni eNgilandi.

Ngemuva kokunqoba impi yamaNgisi ngawo unyaka ka-1879 ngoNhlaba amaNgisi azuma iSilo uCetshwayo esigidlweni sasoNdini nalapho afike aqotha khona imbokodo nesisekelo.

Yilapho afike abulala amabutho eSilo aphinde ashisa isigodlo sasoNdini lwasala lumahlikihliki.

Basithumba basiyisa eSikhaleni seNkosi ngaseMpangeni bayosigubeza umkhumbi bayosidingisa eNgilandi. Safika lapho saphoqwa iNdlovukazi yamaNgisi uVictoria ukuba sinikezele ngomhlaba waso noZulu emaNgisini nokuyinto okuthiwa yasiphula kakhulu umoya.

Ngesikhathi sibuya sesingenalo ikhaya, sachitha impilo yaso esigodlweno sikayise uMpande esiseShowe ngaphambi kokuba sikhothame.

NgoLwesihlanu iMeya yaseKing Cetshwayo izokwenza umgubho omkhulu enkundleni yemidlalo yaseNkandla ukukhumbula iSilo uCetshwayo nokuyobe sekulandela isifundo saso iSilo esenziwa minyaka yonke umasipala wesifunda iKing Cetshwayo noqwanjwe ngaso iSilo ukusihlonipha ngeqhaza laso ekuvikeleni umhlaba kaZulu eSandlwana.

Izihloko zakamuva