Kuzovalwa evusa uhlevana ezikoleni

Intatheli Yabasebenzi

I-Maus yinoveli eyamukelwa kakhulu enemifanekiso ekhuluma ngokuphela kwesizwe lapho amaJuda ayizigidi eziyisithupha ashona ezandleni zama-Nazi phakathi nempi yezwe yesibili ekuqaleni konyaka ka-1940.

Indaba, eyabhalwa ngu-Art Spiegelman echaza amaJuda njengamagundane nama-Nazi njengamakati, imayelana nendlela abazali bakhe abasinda ngayo ekufeni.

Kuleli sonto ibhodi lesikole esifundazweni sase-American state of Tennessee livotele ukuvala ufundwa kwencwadi ezikoleni ngesizathu sokuthi isebenzisa amagama angafanele.

Baphinde baphikisana nemidwebo engemihle esencwadini yabantu abanqunu.

Ukuvinjelwa kwencwadi kuza njengoba abaphethe umthetho namasiko eMelika behlose ukufundisa izikole mayelana nomlando wobugqila nokucwasa.

Abasekeli balowo owayenguMengameli uDonald Trump basebenzisa isiqubulo esithi “ukulawula kwabazali” ukuphoqa izinhloso zabo ezikoleni.

Ngokwesibonelo, e-Florida, kwakhiwa umthetho ozovimbela izinto ezenza izingane zizizwe zingaphathekile kahle, zinecala noma zikhathazekile” ngenxa yohlanga lwazo.

Umthetho uhlose ukuvimbela izingane ezimhlophe ukuthi zifunde ngokwenzeka ngempela emlandweni waseMelika.

Kodwa akuwona nje umlando wokucwasa nobudlova lezi zingane ezivikelwa kuwo.

Imeya yase-Mississippi igodla izinkulungwane zamarandi emtapweni wolwazi kuze kube noshintsho bakhipha zonke izincwadi ezikhuluma ngabantu abathandanayo bobulili obubodwa – indatshana eyahlanganiswa umculi we-pop obethandana nobulili obubodwa u-Elton John owabhala indatshana eyayichaza ngabantu abathandana nobulili obubodwa. 

Kodwa izingane akufanele zikhathazeke: uma sebekhiphe zonke izincwadi, zikhona nezizosala abazozifunda.

Isifunda sase-Oklahoma sibheke ukuphasisa umthetho ozobiza iBhayibheli njengencwadi yoMbuso esemthethweni.

Izihloko zakamuva