Kuzodingidwa eyabadayisa ngomzimba

Arthur Greene

Kuhlelwa imihlangano okuzokhulunywa kuyo ngomsebenzi wokudayisa ngomzimba okungenzeka kube semthethweni, kusho uMnyango Wezobulungiswa Nezokuhlunyeleliswa kwezimilo ngoLwesithathu.

IPhini likaNgqongqoshe walo  uJohn Jeffery uzohlangana nezikhungo eziningi “ukuze aqhube inkulumo-mpikiswano mayelana nokuhoxiswa komsebenzi wokudayisa ngomzimba.”

Abathengisa ngomzimba bangelinye lamaqembu asengcupheni yokunukubezwa ngokocansi kanye nodlame eNingizimu Afrika kanti ukubekwa icala ngokudayisa ngomzimba kubenza bangakwazi ukuthola ukuvikeleka ngaphansi komthetho.

Ngesonto eledlule ongumbulali uNkosinathi Melusi uphume phambili ecaleni lokudlwengula uNeli Mtshali ngesizathu sokuthi ubedayisa ngomzimba.

“Ngenxa yokuthi kuyicala ukudayisa ngomzimba, uma sivula amacala okudlwengulwa bajwayele ukungasinaki basehlise isithunzi, okusenza sibe izisulu kalula kubahlukumezi abazenza amakhasimende ethu,”iSisonke, inhlangano kazwelonke yaseNingizimu Afrika emele abathengisa ngomzimba ichazela i-Scrollla.Africa.

Umthombo wesithombe: @DOJCD_ZA

Scrolla World Cup Quiz