Kuyihambela kahle imisakazo ezimele esebenzisa i-internet

Alvhin Adendorff

Ukuqalwa kwe-internet kuguqule indlela abantu abawulalela ngawo umculo, kodwa futhi isiyenze ushintsho olukhulu emsakazweni eminingi.

Eminyakeni eyedlule ngowezi-2000, imisakazo yayigxile kakhulu kwi-pirate radio station kanye nemisakazo yomphakathi. Imisakazo yakwi-internet ikwazi ukuthatha indawo encane yomsakazo waseNingizimu-Afrika baphinde badlale umculo okhethekile olalelwa abantu abahlukene.

Kodwa, kuleminyaka esanda kudlula sibona into engajwayelekile lapho khona imisakazo esebenza ngomculo ozimele futhi esebenzisana ne-A11, i-Hamshack, kube i-Lilies kanye neminye imisakazo.

Eminyakeni eminingi imisakazo ephumelele yileyo enezinjongo zemisakazo ejwayelekile noma imisakazo enganaki umculo kuphela.

Kodwa lokho kuyashintsha.

Lokhu kungenxa yezindawo ezisafufusa ezisasebenzisa igama elithi umsakazo – kodwa abasebenzi abenzi njengemisakazo yakudala.

Asikho nesisodwa esisebenze amahora angama-24 ngosuku, kodwa abasunguli banikeza okuqukethwe yinkundla mahhala.

Ngesikhathi kufika i-Covid-19 izindawo zomculo zathi ukuma ukusebenza izinyanga eziyi-18, abakhiqizi bomculo, no-DJ kanye nabaculi bathola isikhathi sokwakha imibukiso nokudlulisa izingoma zabo.

Imisakazo ijwayele ukudlala izingoma zomphakathi lokho kwenza bakhiphe izingoma ezingekho kwi-mainstream radio station. Lokhu kusho ukuthi abaqhudelani nababukeli futhi banethuba lokwakha ukwesekwa.

Akufani nezinye izindawo, imisakazo ayikalelwe i-geography, bangakwazi ukusondeza abalaleli nababukeli abagcwele umhlaba wonke. Lokhu kunikeza imisakazo ithuba lokuhlangana neminye imisakazo efana nabo ngaphandle kwaseNingizimu Afrika.

O-DJ baseNingizimu-Afrika sebefakwe kumsakazo obizwa nge-worldwide FM, umsakazo ohlonishwayo ezweni lonke owasungulwa uGiles Peterson. O-DJ abaningi abafana no-Aaron P, u-Atiyyah khan, no-Dj Okapi, uLerato Lichaba kanye noSyabonga Mthembu bayabandakanyeka noma bayavela kwimisakazo emisha ezimele yaseNingizimu Afrika. 

Akukacaci kahle ukuthi i-internet radio abantu bazoyithanda isikhathi esingakanani. Kodwa okwamanje akukaze kube khona isikhathi esingcono sokujabulela umculo oqoshwe o-DJ baseNingizimu-Afrika.

Izihloko zakamuva