Kuxwayiswa izakhamuzi zaseCenturion ngokusebenzisa umgwaqo ovaliwe

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Izakhamuzi zase-Centurion zidlala umdlalo oyingozi, zibalekela imigodi emgwaqeni u-Wierda futhi zibeka izimpilo zazo engcupheni ukugwema isiminyaminya emigwaqeni. 

UMnyango wezokuThutha e-Gauteng uvale lo mgwaqo ngoLwezi nyakenye, kodwa kukhona abasabanjwa beshayela emgwaqeni onemigodi eyingozi.

Ikhansela lesigceme, u-Ina Strijdom usexwayise laba bashayeli ababudedengu ukuthi lo mgodi omkhulu unganwebeka noma yinini futhi basengozini yokuwela phakathi.

“Kuyingozi kakhulu ukuthi abantu basuse izinto ezibekiwe ukuze zibavimbele ukuthi bangahambi kulo mgwaqo. Sizibeke ngesizathu kanti ukuzisusa kubeka impilo yakho engcupheni,” kusho uStrijdom.

“Ngiyazi ukuthi kuyisinengiso ukushayela imizuzu engu-20, kodwa akulungile ukubeka impilo yakho engozini ushayela phezu komgodi ongawa noma nini.”

Sekuphele izinyanga uvaliwe lo mgwaqo, okwenza kube nesiminyaminya emigwaqeni uma abantu sebephuma emsebenzini. UStrijdom useluphakamisile lolu daba kwa-Gauteng Provincial Roads, abasacubungula ezinye izindlela zokuvimbela abantu ukuthi babeke izimpilo zabo engcupheni.

Lo mgodi ukwibhuloho lomgwaqo u-Wierda phezu komgwaqo omkhulu u-N14 phakathi kwe-Ashwood ne-Unitas off-ramp, kanti ukuwohloka kwaleli bhuloho ikona okudale ukuthi lo mgwaqo uvalwe ngoba kuyingozi ukuhamba kuwo.

Idolobha lase-Tshwane lithembise ukuthi lizolungisa le migodi ngonyaka wezimali olandelayo, kodwa okhulumela uMnyango uSelby Bokaba uyavuma ukuthi kunzima ukunikeza isikhathi esiqondile sokuyilungisa.

UMnyango wamaPhoyisa kaMasipala wase-Tshwane usunxuse abashayeli ukuthi bayigweme ngokuphelele le ndawo.

Esithombeni esingenhla: Abashayeli bezimoto banxuswe ukuthi bayeke ukusebenzisa umgwaqo u-Wierda ngenxa yomgodi omkhulu.

Umthombo wesithombe: I-TMPD

Izihloko zakamuva