Kuxoshwe ikhabhinethi yonke

Celani Sikhakhane

Ingcindezi yabaholi bamabandla e-Malawi iphoqe uMengameli uLazarus Chakwera ukuthi axoshe bonke oNgqongqoshe beKhabhinethi yakhe ngemuva kwezinsolo zokubandakanyeka kwinkohlakalo.

UMengameli uhlakaze ikhabhinethi yakhe ngemuva kwalokho waxosha oNgqongqoshe ngoMsombuluko.

“Ngiyihlakaze yonke iKhabhinethi yami ngokukhulu ukushesha futhi yonke imisebenzi yeKhabhinethi izobuyela ehhovisi lami ngize ngimemezele ikhabhinethi ehlelwe kabusha ezinsukwini ezimbili,” kusho uChakwera ekhuluma nesizwe.

Lokhu kuza ngemuva kokuhlangana nabaholi bamabandla abazwakalise intukuthelo nokukhathazeka kwabo ngokwehluleka kukaChakwera ukubhekana nalabo abathinteka kwinkohlakalo.

Umhlangano obungesonto eledlule phakathi kwamaqembu amabili athandwayo, i-Episcopal Conference of Malawi (ECM) kanye neKomidi Lezindaba Zomphakathi uphoqe   uMengameli uChakwera ukuthi athathele oNgqongqoshe bakhe izinyathelo ngokukhulu ukushesha.

I-ECM inhlangano yabhishobhi be-assembly of Malawi’s Catholic, e-Malawi, bathe iziphathimandla kufanele ziqinisekise ukuthi akekho ocindezelwayo, osatshiswayo, noma ophoqwayo uma befuna ubulungiswa.

Ngenyanga edlule uNgqongqoshe wezemiHlaba uKezzie Msukwa, waboshwa ngamacala ahlobene nenkohlakalo.

UMsukwa ubesolwa ngokuthola intshontsho kubatshalizimali base-Asia ukuze babanikeze umhlaba, ngakho-ke ngenxa yalezo zinsolo uMsukwa angeke abuyiselwe kwikhabhinethi entsha ezomenyezelwa ezinsukwini ezimbili ezizayo.

“Lokhu kwenzelwa ukuthi akwazi ukuphendula amacala enkohlakalo abhekene nawo enkantolo ukuze kugezeke igama lakhe,” kusho uChakwera.

Ngaphambilini owayenguNgqongqoshe wezeziMali e-Malawi kanye nowayengumphathi webhange  baboshwa ngezinsolo zokukhwabanisa ngoZibandlela. Laba bobabili kuthiwa baxhopha ama-akhawunti ukuze bathole imali ebolekiwe kwi-International Monetary Fund.

Umthombo wesithombe: @Bloomberg

Izihloko zakamuva