Kuxolisiwe kwabadliswa ukudla okunobuthi 

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

I-National Albinism Task Force (NATF) igcine ithole isixoliso ngemuva kokuthi abaningi abebehambele umcimbi obalulekile wonyaka womphakathi bathola ushevu ekudleni.

Lesi sidlo esimnandi esidliwe ngasekupheleni kwanyakenye e-Boksburg Customer Care Centre bekufanele sibe ngenye yezinto ezigqamile onyakeni emkhankasweni wabo.

Amalungu ayehlangene engqungqutheleni yangoZibandlela eyayizoqoka iqeqebana elisha elizobasiza ekubhekaneni nezinkinga zenhlalo yabantu nezempilo kubantu abaphila ne-albinism.

Kodwa-ke, kugcine kuyinhlekelele ngesikhathi amalungu amaningi edinga usizo lwezokwelashwa ngenxa yohudo.

“Iningi lababehambele lo mcimbi babekhala ngezisu ezibuhlungu, kanti ngenxa yesimo sethu abanye bethu baze balaliswa esibhedlela,” kusho u-Anneline Mathiba ongumsunguli wenhlangano i-Proud Albinism ongomunye wababekhona.

Utshele i-Scrolla.Africa ngeqiniso elibuhlungu iningi lababekhona okwafaneleka babhekane nalo ngemuva kwalesi sigameko.

UMathiba uthe iningi labo babengenayo imali yokufuna usizo lwezempilo ngokushesha noma imithi ethengwayo.

Uthi abanye kwadingeka ukuthi basebenzise amakhambi emvelo  ahlanganisiwe baqede uhudo.

I-NAFT yabika lolu daba ngoZibandlela nyakenye yase ikhuluma nomnyango kulo nyaka ngemininingwane yokuthi mangaki amalungu awo agula ngemuva kokudla ukudla okwakuphekiwe.

Bakholelwa ekutheni ukudla okunoshevu kwakungelona nje icala lobudedengu, kodwa futhi kuhambisana nokungabahloniphi.

UMphathi eMnyangweni wezokuThuthukiswa 

koMphakathi, uKhanyisile Mathebula utshele i-Scrolla.Africa ukuthi izinhlaka ezithintekayo zisebenzela ukuthola isisombululo.

“Sibe nomhlangano namalungu e-NATF ngoMsombuluko ngomhlaka-15 kuNhlolanja futhi  umphaki esasimqashile waxolisa kanti manje siphezu kwemizamo yokuxazulula lolu daba,” kusho uMathebula.

Esithombeni esingenhla: Ingqungquthela eyayibanjelwe e-Boksburg

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva