Kuvuke umunyu kukhunjulwa abashona ezikhukhuleni zango-2021

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Balashwe ngomkhuleko abemindeni eyahlukunyezwa izikhukhula ezabhubhisa abantu abaningi KwaZulu-Natal ngo-2021 nezashiya abaningi benezihlobo abangakazitholi nanamhlanje.

Lokhu kwenzeke enkonzweni ebihlelwe uHulumeni wesiFundazwe ebiseMbali, eMgungundlovu ngoLwesine. 

Abefundisi bamahlelo ahlukene baqinise imindeni ngemikhuleko bebonga nabasebenzi bezimo eziphuthumayo abasebenza kanzima ukuhlenga abantu emifuleni nasezindlini ezaziwile.

UNgqongqoshe wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal uNkk Bongi maSithole-Moloi uthe kusenzima kwabaningi ngoba uma kufika ihlobo kuyaziwa ukuthi kuzophuma izidumbu emindenini.

“Isikhathi sasehlobo nesakule nyanga esikuyo sishayisa ngovalo njengabantu bakulesi sifundazwe ngoba sifika nezimvula ezinolaka nezishiya sikhala emindenini eminingi. Ngikhuluma nje selokhu ihlobo liqalile sesishonelwe abantu abangu-90,” kuchaza uMaSithole-Moloi.

NgoZibandlela izimvula zishiye izintandane emndenini yaseMnambithu njengoba kunomuzi okwahamba khona amalungu omndeni owodwa ayisikhombisa ngesikhathi emuka namanzi.

Kwathi sekuzoba uNcibijana kwashona amalungu amathathu omndeni owodwa ase-Begville.

Lawo malungu imoto yawo yathathwa amanzi emgwaqeni u-N11 phakathi koMnambithi ne-Newcastle yaphoseka edamini. Acingwa izinsuku eziyushumi atholwa izisebenzi ezakha umgwaqo ngoba amanzi edamini esehlile kanti nazo zabona ngokhakhayi lwemoto.

Izidumbu zabo zatholakala sezonakele.

Izihloko zakamuva