Kuvele okunye kwikhomishini kaZondo ngenkathi bezitshela ukuthi sebeqedile

Uphenyo olwenziwa abahloli abazimele ngowayenguMengameli uJacob Zuma lwamiswa owayenguNgqongqoshe wezokuphepha u-Ayanda Dlodlo benoMahlodi Sam Muofhe owayephethe ezabasebenzi basemakhaya ngoNdasa.

Uphiko laluphethwe uThulani Dlomo, owaziwa njengesithenjwa sikaZuma aphinde abalelwe kudlame olwenzeka kaZulu-Natali nase-Gauteng lapho okwadlula khona abantu abangama-340 kwaphinde kwadicelelwa izakhiwo ezibiza izigidigidi.

Okuthusayo kuvele ngenkathi ikhomishini yokulawulwa kombuso isiphothula ukuqulwa kwamacala osekuthathe iminyaka emithathu, njengoba noMengameli uCyril Ramaphosa esephinde waba senkingeni futhi.

Umholi wethimba labammeli uPaul Pretorius uthi ubufakazi obebufihlwe uMuofhe butshengisa ukuthi izimali zikahulumeni ziphume kanjani zaya ezandleni zangasese.

UPretorius ubuze uRamaphosa ukuthi, ngabe ukuvimba ubufakazi bekuhambisana nezidubedube ebezenzeka ezweni laseNingizimu Africa. Umuntu onengqondo ephusile angayibuza le mibuzo kusho uPretorious.

URamaphosa uthe lesi siphakamiso asinamqondo futhi siyingxenye yophenyo. Uphinde wathi simayelana nokuphepha kwabantu besizwe.

Kube khona ukwehluleka, kodwa sidinga ukuphenya ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi kwaqhutshezwa yini kusho uRamaphosa.

UPretorius uthe inhlangano Yezokuphepha Kahulumeni esebenza kahle, esemthethweni futhi eyenza imisebenzi yayo eyabelwe yona  ngesikhathi sokulawulwa kombuso ngabe yenze umehluko omkhulu kulokho okwenzekile.”

URamaphosa uphendule ngokuthi kwenzeka njengokunye okuningi okungachazeki. Esibhekene nakho njengamanje ukulungisa konke okungenzekanga kahle. Kumele sivume ukuthi lena kwakuyi-agency eyasungulwa ukube isebenze kuhlelo lokulawulwa kombuso.

UFerial Haffajee oqhamuka kwi-Daily Maverick ubike ukuthi kungani uRamaphosa wasusa uDlodlo ngenkathi eshintsha ikhabinethi nokuthi kungani uRamaphosa wafaka ezokuphepha ngaphansi kobuMengameli.

URamaphosa wethule ubufakazi ezinsukwini ezimbili njengowayiphini likaMengameli nesizwe, nanjengoMengameli we-ANC.

URaymond Zondo ongusihlalo wekhomishini uthe uzonikeza uRamaphosa umbiko ophelele ngesikhathi esifanele.

Uzondo uthe: sengijahe ukukunika umbiko wonke usuphelele, “ngithi sengiqedile”.

Izihloko zakamuva