Kuvalwe ihhovisi elikhulu elikhipha amatayitela 

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Abasebenzi bezakhiwo bashaqekile ngemuva kokuthi ihhovisi elikhulu lamatayitela kuleli limemezele ukuthi selivale iminyango yalo unomphela.

Ngaphambilini abathumeli bempahla babetshelwe ukuthi alikho ibhizinisi elingenziwa eHhovisi lezomsebenzi kusukela mhla ziyisithupha kuMbasa kuya kumhlaka-17 kuMbasa , kodwa kungazelelwe ngomhlaka-30 kuNdasa kube nesaziso sokuthi ukuthuthela emahhovisi amasha sekumisiwe.

NgoLwesithathu uMbhalisi Omkhulu wamatayitela uAdvocate Audrey Gwangwa weluleke ngokuthi iHhovisi lamatayitela ePitoli lizovalwa unomphela kusukela ngoLwesine mhla ziyisithupha kuMbasa kuze kube kumenyezelwa esinye isaziso. Lokhu kuzobambezela ukudluliswa nokubhaliswa kwezakhiwo.

I-Pretoria Attorneys Association inikeze umqondisi-jikelele woMnyango wezoLimo, ukuBuyiswa koMhlaba nokuThuthukiswa kwezindawo zaseMakhaya kuze kube ihora leshumi ngoLwesine ukuze axhumane nayo uma kuvalwa noma uzobhekana nengalo yomthetho.

Kubonakala sengathi lo mnyakazo usizile. UReggie Ngcobo womnyango uthe ihhovisi selizovalwa kuze kube ngomhlaka-16 kuMbasa ukuze kuthuthelwe amahhovisi amasha.

“Ukusebenza kuzophinde kuqale ngomhlaka-17 kuMbasa emahhovisi amasha aseMnyangweni kaZwelonke wezoLimo, ukuBuyiswa koMhlaba nokuThuthukiswa koMphakathi waseMakhaya ku-600 Lilian Ngoyi Street, e-Berea Park, ePitoli,” esho.

UNgcobo uthe abaphathi bamatayitela bafisa ukuxolisa “ngeminingwane engaqondile” emenyezelwe ngoLwesithathu.

“Ngakho sinxusa amakhasimende ethu ukuthi asibekezelele. Amanye amahhovisi amatayitela ezweni lonke asavuliwe,” esho

Esithombeni esigenhla: Ihhovisi lamatayitela

Izihloko zakamuva