Kuthungathwa abaqole abesifazane imali

Doreen Mokgolo

Iqili lesigebengu kanye nozakwabo, ozibiza “ngomphrofethi”, bagcwele amathafa ngemuva kokuyenga abesifazane ababili abaleka nemali yabo engamakhulu ezinkulungwane zamarandi.

ULindi Xaba utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ubesebenza njengothisha ngesikhathi ehlangana nendoda yase-Somali esitolo sangakubo.

Wazibiza ngoJohn wacela ukumazi kangcono. Akuphelanga sikhathi esingakanani bathandana.

“Wayebukeka engumuntu olungile, ngavuma ukumnika inombolo yami yocingo kwathi kungakapheli nesonto saqala ukuthandana,” esho.

“Kungakapholi maseko wangazisa kumalume wakhe, uGordon, ongusomabhizinisi ophinde asolwe ngokuba ngumphrofethi,” echaza.

Ngelinye ilanga ngesikhathi evakashele isoka lakhe, umalume wacela izithandani ukuba zihlanganyele naye emthandazweni kwelinye lamagumbi.

“Igumbi lalingenalutho, kwakukhona nje ibhokisi elimbozwe ngendwangu emhlophe”, usho kanje.

“Ngemuva komthandazo umalume watshela uLindi ukuthi avule ibhokisi eligcwele imali wathi athathe ayifunayo njengoba eseyingxenye yomndeni,” kwengeza uXaba.

UMalume weluleka uLindi ngokuthi asebenzise leyo mali ukukhokhela izikweletu zakhe.

NgoMfumfu, uGordon watshela uLindi ukuthi uvezelwe ukuthi kumele asule emsebenzini ukuze aqale ibhizinisi nesithandwa sakhe. Wamyalela ukuthi akhiphe imali yakhe yempesheni ukuze aqale leli bhizinisi.

Wenza njengoba loyo owayezibiza ngokuthi “ungumphrofethi” emyala kanti – ekuqaleni izinto zazihamba njengoba kwakuhleliwe. UGordon wamkhokhela iholo lezinyanga ezintathu lika-R30 000 ngesikhathi esalinde kuphume imali yakhe yempesheni.

Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba athole imali yakhe, uGordon waprofetha inani eliqondile lemali ayezoyithola: u-R750,000.

“Ngemuva nje kokuthi imali ingene kwi-akhawunti yami ngoNhlolanja, uGordon  wangeluleka ukuthi ngiyikhiphe ngiyiyise egumbini labo lokuthandazela izibusiso,” enezela.

“Ezinsukwini ezimbili kamuva wanquma ukuya lapho okuhlala khona isithandwa sakhe kodwa wathola ukuthi sebethuthile futhi izingcingo zabakhwabanisi ababili zase zivaliwe.”

Okhulumela amaphoyisa ase-Springs uSayitsheni Johannes Ramphora ukuqinisekisile ukuthi baphenya amacala amabili okukhwabanisa abhekene nabasolwa ababili.

USayitsheni Ramphora udalule ukuthi uLindi akuyena yedwa isisulu sala maqili. La maqola asemnkantshubomvu afunelwa ukweba enye imali yomunye wesifazane.

“Isisulu sesibili silahlekelwe imali engu-R900 000 wesikhwama saso sempesheni. Kunxuswa noma ngabe ngubani ongaba nolwazi mayelana nokuthi bakuphi ukuthi athinte amaphoyisa uSayitsheni Leah Mtsweni ku-083 294 6208, uSayitsheni Lusapho Njwambe ku-083 745 4244 noma athinte i-Springs SAPS ku-011 365 5700,” echaza.

Izihloko zakamuva