Kutholwe ubuthi egazini lezisulu zase-Enyobeni

Kamogelo Olaitan

Kutholwe i-methanol, okuwutshwala obunobuthi obushisayo emizimbeni yentsha engu-21 eshone endaweni yokucima ukoma i-Enyobeni e-East London ngenyanga edlule.

Esithangamini nabezindaba ngoLwesibili, uMqondisi Jikelele wezeMpilo e-Eastern Cape uDkt Litha Matiwane uthe kutholwe i-methanol kumasampula egazi labo bonke abashonile.

Ngesikhathi echaza ukuthi i-methanol iyini, uDkt Matiwane uthe iwutshwala obunobuthi obusetshenziswa ezimbonini njengesithako ikhakhulukazi ezindlini noma ezimbonini uma kuhlanzwa.

“Kujwayelekile ukuthi i-methanol itholakale otshwaleni kodwa akumele itholakale emzimbeni womuntu ngoba iyingozi,” usho kanje.

Uthe basalinde imininingwane ezocacisa ukuthi amanani abesezingeni elibulalayo yini noma elingabulali futhi lokhu ngeke kumenyezelwe njengembangela yokushona kwabantu njengoba kusadingeka ukuthi kwenziwe olunye ucwaningo lwaselebhu.

UMatiwane uthe baphinde bahlola igazi bathola ukuthi linabo ubuthi botshwala ne-carbon monoxide kodwa bathola ukuthi amazinga ebengekho phezulu ngendlela yokuthi angabulala abantu.

Ngesonto eledlule uhulumeni uthembise ukuthi uzothumela imibiko yezifo emindenini yezisulu uma sekuphothulwe uphenyo.

UNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu Bheki Cele uthe bazoqhubeka nokusebenzisana nabezempilo esifundazweni ukuze bathole izimpendulo.

Izihloko zakamuva