Kusuke udweshu ejele lase-Boksburg: onogada bafakwe izinsolo zokushaya iziboshwa ngenkathi zikhononda ngomphathi wejele

Everson Luhanga

Iziboshwa eziyishumi zasejele elibizwa nge-Boksburg seziphuthunyiswe esibhedlela ngemuva kokuba onogada abangama-60 bashaye iziboshwa, babasasazela ngezinja baphinde bafake ne-teargas ngoLwesihlanu.

Lokhu kuhlaselwa kuza ngemuva kwezinsuku lapho iziboshwa zigcwalise amaphepha angama-39 befaka isikhalazo ngomphathi wejele, bembeka izinsolo eziningi okubalwa ezokubahlasela, nokuhluleka ukulungisa indawo abahlala kuyo ejele.

NgoLwesihlanu, onogada abaningi bafika ejele, bashaya iziboshwa. Okunye kuvele kwividiyo ebiqopha phezulu. Kulezo eziyishumi ezisesibhedlela, umthombo wasejele uthe iziboshwa ezingama-26 seziyiswe kwamanye amajele amabili.

Iziboshwa sezibhalele ukhomishana kazwelonke womnyango wezokuhlunyeleliswa wamajele u-Arthur Fraser, bebhala izikhalazo zabo, nokunye okuholele ekuhlaselweni kwabo.

Lokhu kuqale mhla zi-1 kuMandulo ngesikhathi iqembu leziboshwa lifake isikhalazo ngomphathi wejele elibizwa nge-Boksburg Medium A uHendrik Smith.

Iziboshwa izizibiza nge-B-section zimbeke izinsolo ezithi:

-ubeshaya iziboshwa uma ezithola nomakhalekhukhwini

-usebenzisa iziboshwa ukwenza impahla yasendlini efana nefenisha

-uyehluleka ukulungisa indawo okuhlala kuyo iziboshwa, kubalwa amanzi ashisayo anganele, izinto zokuhlanza indawo abakuyo kanye nokudla

-aphinde ahluleke ukuletha osonhlalakahle njengoba beshoda  

Mhla ziyi-8 kuMandulo uSmith uphendule wathi uzohlangana neziboshwa ezimbili ezizomela iziboshwa zonke mhla ziyi-16 kuMandulo.

Kodwa ngoLwesihlanu mhla ziyi-10 kuMandulo iqulu labaphathi lafika ekuseni kakhulu ngehora lesine baqala babahlukumeza baphinde babashaya, okugcine  kuholele ekutheni bagcine besesibhedlela.

Ntambama ngalo lolosuku iziboshwa zabhalela u-Fraser zimtshela ngokwenzekile bemnxenxa ukuba angenelele.

Bathe onogada bahlasele isiboshwa esimele zonke iziboshwa kuleli jele, uThami Masuku kanye nalaba aboshwe nabo eselini yakhe.

Ngemuva kwalokho, omunye wabaphathi bejele ubize abazomsiza. Incwadi ithe ngehora lesi- 9h45, uSmith ufike nelinye iqembu ngendluzula ebelihamba nezinja. Cishe bangama-60 onogada akade bekhona ngemuva kwalokho babala iziboshwa ezingeniswe esibhedlela. 

“Bonke laba ababaliwe ngaphezulu basebenzise indluzula kanye ne-teargas ukuze basuse iziboshwa phansi baziyise endaweni evalekile baqhubeka bazishaye”.

Okhulumela umnyango wamajele uSingabakho Nxumalo uqinisekisile ngesigameko, kodwa wachaza ukuthi kuzoba uphenyo oluyisimanga kodwa silwenza ngendlela ejwayelekile emnyangweni “ophethe amajele. Uthe iziboshwa zinqabile ukuba zibhekwe kwase kubizwa abaphathi ukuba bazolawula isimo, abaphathi babe sebebiza onogada abangabaningi ukuze kube nokuthula.” Akazange aphawule ngokushawa kweziboshwa nangalezi ezisesibhedlela. 

Izihloko zakamuva