Kucishe kwabanjwana ngamawashingi emhlanganweni womkhandlu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kushode ozogadla kuqala phakathi kukaSomlomo waseMvoti nePhini leMeya ngesikhathi bebanga ukukhuluma nezintatheli ngoMsombuluko ekuseni .

USomlomo uNksz Noluthando Dlamini we-IFP nePhini leMeya uMnuz Mpumelelo Masondo we-ABC kucace bha ukuthi ababhekani njengoba bebesabisabana nangokushayana.

Amanye amakhansela e-IFP asukume amangezinyawo ethi uMasondo udinga ukushawa ngesagila ngoba uphazamisa umhlangano.

Lesi sithangami besibizwe uSomlomo we-IFP, ukuze akhulume ngezinsolo zokuthi akawuthobelanga umyalelo wenkantolo wokuthi kube nomhlangano womkhandlu lapho i-Abantu Batho Congress (ABC) kanye namakhansela e-ANC abehlose ngawo ukukhipha iMeya ye-IFP uGabriel Malembe esihlalweni.

Uthe uwubizile umhlangano kodwa ikhansela le-ABC nele-ANC axolise ngo-WhatsApp.

Yilapho okusuke khona uthuthuva. IPhini leMeya ye-ABC UMasondo uzame ukuphazamisa umhlangano wasola uDlamini ngokuqamba amanga.

Ushaye itafula ekhombisa ukucikeka ngalokho akubona njengokusebenzisa amandla ngendlela engafanele kukaDlamini ngokufuna ukulawula umhlangano “ngemininingwane engamanga.”

Amakhansela e-IFP uMalembe kanye noBhojasi Dlamini baphendule ngokusabisa bebhekise kuMasondo phambi kwamakhamera nokuyinto eshiye uDlamini ecasukile.

UDlamini uchaze izinselelo abhekana nazo namakhansela e-ABC nawe-ANC avamise ukungayi emihlanganweni abeke izaba ku-WhatsApp.

UDlamini uveze ukuthi uzimisele ngokuthathela amakhansela angekho izinyathelo ezinqala ngokuhambisana nemithetho yomkhandlu okungase kuhlanganise nokuxoshwa uma ikhansela liphuthelwe imihlangano emithathu yomkhandlu.

Kulo masipala kuke kwaba nezinxushunxushu selokhu umholi we-ABC uPhilani Mavundla ahlakaza uhlelo lokusebenzisana ne-IFP.

Lokhu kuhlukana okumenyezelwe ngoNdasa kuza ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya lwango-2021 lapho i-IFP eyazuza khona omasipala be-ANC KwaZulu-Natal.

Izinxushunxushu eziqhubekayo kanye nezingxabano phakathi emkhandlwini kamasipala zidale isimo esiyinselelo sokubusa ngempumelelo.

Esithombeni esingenhla: USomlomo kaMasipala waseMvoti, eGreytown KwaZulu-Natal uNksz Noluthando Dlamini ocishe wabambana ngezandla nephini leMeya uMnu Mpumelelo Masondo.

Izihloko zakamuva