Kusolwa iMK ngokukopela usomqulu weloMpisane

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Iqembu lezepolitiki elisha i-Gap Fixers of South Africa lisola uMkhonto weSizwe Party ngokukhankasa ngamaphuzu afana ncamashi nomqulu wabo ngaphandle kwemvume.

Lokhu kulandela ukuthi owayenguMengameli uJacob Zuma eqhube umkhankaso weMKP eMlazi eThekwini ngoMsombuluko nalapho etshele khona izinkumbi zabantu ukuthi bafuna ukuba izingane uma ziqeda umatikuletsheni zifakwe embuthweni wezokuVikela ukuze zifunde ukuziphatha.

Lokhu kucasule uMengameli we-Gap Fixers of South Africa uMnuz Themba Buthelezi, okhale ngokuthi uMkhonto weSizwe Party ukopela usomqulu wabo wezethembiso zokhetho.

“Kusiphathe kabi ukuthi iMK Party ayikaze ibengisho nosomqulu obhalwe phansi ukuthi izobenzelani abantu uma inqoba ukhetho. Kunalokho sebethatha izinto ezishiwo yithi nesizibhale phansi. Lokhu akwehli neze kahle ngoba lokhu kuyasikhombisa ukuthi uMkhonto usazoqhubeka ukhankase ngamaphuzu ethu njengoba wona kungacaci ukuthi yini oyimele. Yithi njenge-Gap Fixers esasho kusomqulu wethu ukuthi sifuna uma izingane ziqeda isikole zifakwe emasosheni ukuze ziqeqeshelwe ukuziphatha nokuvikela izwe,” kusho uButhelezi. 

I-Gap Fixers of South Africa yethulwe ngenyanga eyedlule eMhlanga, eThekwini nokuyilapho abaholi bayo bebeke izethembiso abazozenzela abantu uma kwenzeka bethatha uHulumeni. 

Leli qembu liholwa usomabhizinisi wasoPongolo kodwa ozinze eGoli okunguButhelezi kanye noSihlalo uMnuz Sbu Mpisane obedume ngamathenda eThekwini. 

UButhelezi uthe uMkhonto weSizwe Party kungabakuhle ungakopeli izinto zabantu kodwa nawo awube nokubhalwe phansi okwaziwayo ukuthi uzokwenza uma uthatha amandla.

Ngakolunye uhlangothi uZuma uthe bona bafuna ukuba izingane zikhethelwe izifundo ukuze zikwazi ukungena embuthweni wezokuVikela.

Uqhube wathi okunye ukuthi bazokwakha isikole esizoba se-Robben Island nalapho kuzoyiswa khona izingane zabafana nezamantombazane esezinezingane ukuba ziyofunda ukuziphatha.

Izihloko zakamuva