Kusize iSilo odabeni lwamanzi eMkhanyakude

Lubhalwe nguMlungisi Gumede

Ukungenelela kweSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini enkingeni yamanzi eMkhanyakude sekuthele izithelo ezinhle.

UMasipala wesiFunda uMkhanyakude enyakatho neKwaZulu-Natal uthole ilayisensi eMnyangweni wezaManzi nokuThuthwa kweNdle enika uMasipala ilungelo lokusebenzisa amanzi asedamini iJozini.

Ngesikhathi kunesidlo sasekuseni sosomabhizinisi e-Richards Bay, iSilo sithe kuyakhathaza ukuthi abantu baseJozini nawo wonke uMkhanyakude abawatholi amanzi ahlanzekile ekubeni  beseduze nedamu laseJozini. ISilo sinxuse uNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle uMnu Senzo Mchunu ukuba aluxazulule lolu daba.

UMasipala ubuphoqeleka ukuthi ucele imvume futhi uthenge amanzi emndenini wabalimi njengoba umndeni bekuyiwo wodwa esifundeni sonke onelayisensi yokusebenzisa amanzi edamini.

UMasipala ukweleta lo mndeni imali engaphezu kuka-R6 million.

IMeya yesifunda uMnu Siphile Mdaka uthe bayajabula ukuthi sebenelayisensi yokusebenzisa amanzi aphuma edamini eJozini.

“Ukuntuleka kwelayisensi kuphazamise umsebenzi wethu wokuhlinzeka umphakathi ngamanzi”, kusho uMdaka.

UMdaka uhambe emazwini eSilo wathi kubuhlungu ukuthi bebengakwazi ukusiza abantu ngamanzi ekubeni kunedamu okumele libasize.

“Idamu iJozini lingelinye lamadamu amahlanu amakhulu kwelakuleli kanti leli damu linamandla okusiza bonke abantu besiSifunda uMkhanyakude oyindawo engu 12 000 square kilometers.”

Isakhamuzi sendawo yaseJozini uMnu Sipho Mpontshane uthe kuyabajabulisa ukuthi uMasipala wesifunda usunelayisensi yokusebenzisa amanzi aphuma edamini.

“Lokhu kuzosisiza njengoba uMasipala usuzokwazi ukusinikeza amanzi futhi ngeke sisayokha amanzi emifuleni.”

Isithombe esingenhla: ISilo Samabandla uMisuzulu kaZwelithini 

Umthombo wesithombe: I-Twitter

Izihloko zakamuva