Kushone umfundi waseThekwini ngemuva kokuphoqeleka ukuthi alale ngaphandle

Lungani Zungu

Ngenkathi uYonwabo Manyanya exoshwa egumbini lakhe ngenxa yokuthi wayengenayo imali yokukhokhela irenti, wajoyina abanye abafundi abangama-30 abebelala ngaphandle kwesango leThekwini TVET College eThekwini izinsuku ezintathu.

Ngeshwa usesishiyile emhlabeni.

UYonwabo obeneminyaka engama-26, kanye nafunda nabo abakaze bazithole izibonelelo zabo zanyanga zonke kwi-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) kusukela ngoNhlolanja.

Ngemuva kwezinyanga engayikhokhi imali yerenti, umasitende wamxosha emasontweni amathathu edlule.

Wayengenayo imali yokubuyela ekhaya e-Eastern Cape kodwa, kuze kube yisonto eledlule wakwazi ukuhlala nabanye abafundi. Noma bekunzima ayikho into abengayenza ngaphandle kokubekezela.

Umndeni wakhe kanye nabangani bakhe bathi wagula ngemuva kokulala ngaphandle.

Ubabekazi wakhe uNomzamo Manyanya, uthe ukube u-NSFAS uzikhokhile izibonelelo umshana wakhe ngabe usaphila.

“Wangishayela ucingo ngesonto eledlule wangitshela ukuthi ubengazizwa kahle ngemuva kokulala ngaphandle,” etshela i-Scrolla.Africa.

Uthe uYonwabo wayephathwa isifuba esemncane.

Uthe umndeni uhlele ukumngcwaba kule mpelasonto.

UNomusa Ngcobo, umngani owayenoYonwabo ngezikhathi zakhe zokugcina, wengeza kwizikhalazo zikababekazi. Ukholelwa ukuthi umngani wakhe ngabe akashonanga ukube ubekwazi ukukhokhela irenti yakhe.

“Ukhale ngokuzizwa egodola kanye nokuthi uvimbekile esifubeni ngesonto eledlule, samtshela ukuthi ake aye emtholampilo.”

UNomusa uthe uYonwabo ubehlela ukuya emtholampilo ngesikhathi eshona ngoMgqibelo.

NgoLwesithathu, uNgqongqoshe wezeMfundo eKZN, uKwazi Mshengu, uhlangane nabaphathi besikhungo kanye nabamele i-NSFAS ngenhloso yokuthola isisombululo sokuqeda le nkinga esikhungweni esiqhubeke amasonto amathathu.

UNkosinathi Mchunu, uthishomkhulu walesi sikhungo, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi akulona iqiniso ukuthi uYonwabo ushone ngemuva kokulala ngaphandle.

Kodwa-ke, ukuvumile ukuthi inyuvesi yakhe ibikhungethwe yizinselelo ze-NSFAS.

“Uhlelo lusebenza kanzima ukuxazulula lolu daba. Asijabule neze ngokuthi abanye abafundi abakaze bayithole imali yabo kusukela ngoNhlolanja.”

Amaphoyisa akuqinisekisile ukushona kodwa athi alikho icala elivuliwe.

Izihloko zakamuva