Kushiswe indawo yokucima ukoma

Sifiso Jimta

Indawo yokucima ukoma yase-Soweto esanda kugubha iminyaka eyishumi nambili ingqongqiswe umlilo ezintatha zangoLwesithathu.

Indawo edumile yokucima ukoma i-Disoufeng idume ngokusingatha amakhonsathi amakhulu kakhulu ase-Soweto. Itholakala ku-Vincent Road e-Meadowlands, umgwaqo omude kakhulu ohlanganisa izindawo ezahlukene elokishini.

Izakhamizi zakule ndawo zihlangene ndawonye zizobuka izicishamlilo ebezilwela ukucisha umlilo ukuze kunqandwe ukuthi le ndawo ingangqongqiswa umlilo.

Izicishamlilo zikaMasipala waseGoli i-Emergency Management Services (i-EMS) zisabele ngokushesha ngesikhathi zibizwa futhi zikwazile ukuhlenga ingxenye yebhilidi nokuqinisekisa ukuthi akekho olimele.

Ngemuva kwalesi sigameko esishaqisayo umnikazi wendawo yokucima ukoma i-Disoufeng uTebogo Phiri ufake isitatimende esifushane eqinisekisa ukuthi akekho olimele emlilweni.

“Ngiyabonga kini nonke ngezingcingo nemiyalezo, ngebhadi angikwazi ukuphendula kodwa umlilo unqandwe kahle abe-City of Joburg EMS. Kushe ingxenye yendawo kuphela kodwa akekho olimele. Sibonga uNkulunkulu,” kufundeka umbhalo wakhe.

Okhulumela i-EMS kuMasipala waseGoli uRobert Mulaudzi uthe imbangela yomlilo iyindida.

“Singakuqinisekisa ukuthi izicishamlilo zethu zifikile esigamekweni somlilo e-Disoufeng. Isigameko somlilo sibikwe namuhla entathakusa. Abekho okubikiwe ukuthi balimele kulesi sigameko. Imbangela yomlilo isaphenywa.”

I-Scrolla.Africa sikhulume nezakhamizi eziseduze, abashayeli bezimoto kanye nabebebukele abavuswe umsindo womlilo kanye nokukhala kwabantu abebebukele.

“Ngivame ukushayela ngehla ngomgwaqo ngiya emsebenzini, ohlezi unokuthula. Ngithukile ngesikhathi ngibona intuthu ikhuphuka ibheke esibhakabhakeni ngazibuza ukuthi ngabe kusha ini. Okungithukuthelise nakakhulu ukubona i-Disoufeng ivutha,” kusho umshayeli uNkosazana Khubeka.

Izihloko zakamuva