“Kuqubuke ubandlululo kwa-Israyeli” kusho amanxusa akwa-Israyeli

Arthur Greene

Okwenzeka ePalestine kuyinto efanayo naleyo eyenzeka eNingizimu Afrika emashumini eminyaka adlule.

Lokhu kushiwo yilabo ababengamanxusa amabili akwa-Israyeli kwelakuleli, u-Ilan Baruch noDkt Alon, abathi: “Isikhathi sokuthi umhlaba ubone ukuthi lokho esakubona eNingizimu Afrika emashumini eminyaka adlule kuyenzeka nasezindaweni zase-Palestine ezazithathiwe.”

UBaruch noLiel, abasebenza njengabamele izwe lakwa-Israyeli, bahamba bayozibonela mathupha okwenzekayo e-Palestine futhi bathi akuhlukile kangako ohlelweni lwaseNingizimu Afrika lobandlululo.

Sekuyiminyaka engama-55 i-Israyeli ingena ezindaweni zase-Palestine. Kulezi zindawo, abakwa-Israyeli baphila ngaphansi komthetho wasekhaya wakwa-Israyeli, kanti abase-Palestine baphila ngaphansi komthetho wezempi.

“Lolu hlelo lunokungalingani okwenzeka ngokwemvelo,” kubhala u-Baruch no-Liel, abashicilele okokuqala udaba lwabo kwi-GroundUp.

Ekuhambeleni kwabo okusemthethweni eNingizimu Afrika, uBaruch noLiel babona ukufana phakathi kwalolu hlelo kanye nohlelo oluhambisanayo lobandlululo eNingizimu Afrika.

Ikakhulu, i-Bantustan iyahambiselana nabakwa-Israyeli emazweni ase-Palestine.

Kusukela ngowezi-1967, i-Israyeli yakha izindawo zokuhlala zezakhamizi zase-Israel e-Palestine. Lokhu kuxhunywe ngemigwaqo emikhulu, imizila yamanzi kanye nogesi obuyela kwa-Israyeli.

Ukwakhiwa kwalezi zindawo kusho ukususwa kwemiphakathi yase-Palestine ephoqelelwa ezindaweni ezincane.

I-West Bank yakhiwe ngamapulangwe ayi-165 ase-Palestine ahlukene azungezwe indawo elawulwa yi-Israel.

UBaruch noLiel bathi ngenxa yokuthi lezi zindawo zehlukanisiwe futhi zizungezwe ngabakwa-Israyeli zilawulwa kalula ngabakwa-Israyeli.

Ngokufanayo, i-Bantustan yaseNingizimu Afrika izindawo ezibekelwe abantu abamnyama baseNingizimu Afrika.

UBaruch noLiel babhala ukuthi i-Bantustan kanye nezindawo ezihlala abantu base-Palestine zombili zisebenza ngenhloso yokugcina abantu “abangathandeki” endaweni encane uma kungenzeka.

Lokhu kuvumela labo abasezikhundleni, noma ngabe kungumbuso wakwa-Israyeli noma owabamhlophe baseNingizimu Afrika, ukuthi baqhubeke nokulawula futhi baphikise.

Izihloko zakamuva