Kuqubuke ingxabano phakathi kwe-ANC ne-IFP ngolukaMandela

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Amalungu e-ANC nawe-IFP oLundi ahlangane ndawonye ngoSuku lukaMandela ukuze ahlanze indawo – kodwa ukungqubuzana ngokusetshenziswa kwehholo lomphakathi kuye kwashintsha umcimbi waba isiphithiphithi.

Kube nomoya wokuthula oLundi, KwaZulu-Natal ngoSuku lukaNelson Mandela ngesikhathi amalungu e-IFP nawe-ANC ehlangene ndawonye emkhankasweni wokukhuculula kwemizuzu engu-67 kuward 22 eZondela.

Kodwa-ke, ngesikhathi amalungu ala maqembu amabili exabana ngokusetshenziswa kwehholo lomphakathi lendawo ngemuva kokuhlanza, noma imuphi umuzwa wobudlelwano uye washabalala ngesikhathi usuku luphetha ngesiphithiphithi.

I-ANC ithi yabhukha leli hholo kudala ukuze kuzobanjelwa isifundo sesikhumbuzo sikaNelson Mandela khona kodwa amalungu e-IFP ahambele endaweni efanayo ukuyobamba uhlelo lwawo lukaMadiba.

Lokhu kungqubuzana kuholele ekutheni kube nomdlalo omkhulukazi wokuklabalasa ovele wavala inhloso yokuhlonipha uMadiba.

Le mizuzu engu-67 bekumele imele iminyaka uMandela alwela ngayo amalungelo abantu nokuqedwa kobandlululo ukuze kuhlanganiswe izwe. Okuxakayo ukuthi ekupheleni kwemizuzu engu-67 amalungu amaqembu amabili ahlulekile ukubumbana ajikijelana ngamagama!

Ngemuva kwalesi siphithiphithi amalungu e-ANC aholwa iPhini likaSihlalo eMzala Nxumalo uThokozani Sikhakhane nePhini likaMgqugquzeli we-Sanco uPhohloza Zungu ahambile endaweni athuthela epaki lapho okuqhutshwe khona isifundo sesikhumbuzo ngaphansi kwesihlahla.

USikhakhane uzwakalise ukudumala ngesenzo se-IFP.

“Indawo besiyibhukile sahlobisa ihholo lomphakathi ngemibala yethu kodwa amalungu e-IFP angene ngenkani kule ndawo nekhansela lawo uSay Xulu,” esho.

“Baphazamise inkulumo yesikhumbuzo ngezingoma zabo. Sibe sesiphuma lapho sayoqhubeka nomcimbi wethu ngaphansi kwesihlahla.”

Umholi wendawo ophinde abe ikhansela le-IFP kuleli wadi uSay Xulu usole i-ANC ngokususa ingxabano kungenasidingo.

UXulu ukuqinisekisile ukuthi babhuke le ndawo kuqala wathi i-ANC iye yambukela phansi ngenxa yesizinda sakhe esiphansi yayishaya indiva nemizamo yakhe yokuchaza ukuthi le ndawo ibigcinelwe umcimbi wokuhlonipha uMadiba.

UXulu uzwakalise ukudumala wathi lesi sigameko sikhombisa ukuntula inhlonipho kosopolitiki basoLundi.

Esithombeni esingenhla: I-IFP ihlasela i-ANC ngoSuku lukaMandela.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva