Kuqokwe iPhini leMeya elisha kowaseTshwane

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

IPhini leMeya kumasipala wedolobha laseTshwane elisanda kukhethwa, uDkt Nasiphi Moya we-ActionSA, uzibophezele ekusizeni amalungu omphakathi kanye nokwenza ngcono ekuhlinzekweni kwezidingongqangi.

UMoya osebenzele umkhandlu iminyaka emine waqala waba yinhloko yeqembu ehhovisi likaSotswebhu wabuye waba isikhulu sabasebenzi beMeya yangaleso sikhathi, ukhethwe ngaphandle kokuphikiswa emhlanganweni womkhandlu obuphuthuma ngoLwesine odutshwe amakhansela e-EFF.

Umfelandawonye oholwa i-DA uphakamisa isikhundla sePhini leMeya ngenhloso yokusiza ukuletha uzinzo kulo masipala okhungethwe izinkinga.

Okumqoka kuMoya njengamanje ukugxila ekuthuthukisweni nokulungiswa kwengqalasizinda, okuhlanganisa nokuqapha nokuphatha amaphrojekthi kamasipala ukuze kuqinisekiswe ukuthi ayaqedwa.

Eminyakeni edlule umasipala ube nemisebenzi eminingi yokulethwa kwezidingo engaqediwe. Isikhungo Sokuhlanza Amanzi e-Rooiwal asikakalungiswa ukuze izakhamuzi zase-Hammanskraal zithole amanzi ahlanzekile.

UMoya ucele amakhansela kumasipala wedolobha ukuthi abeke eceleni ukungezwani kwawo kwezepolitiki agxile ekusebenzeleni izakhamuzi zaseTshwane.

“Asizibophezele sonke ukumela nokusebenzela imiphakathi yethu. Ncikani kimi ukuze ngineseke ngisebenzisane nani ukuze sifeze izithembiso esazenza ngo-2021,” kusho uMoya.

Amakhansela angu-23 e-EFF azamile ukuvimba ukhetho lukaMoya, emsola ngokungaphathi kahle izimali futhi embeka icala lokuthi akufanele athenjwe emsebenzini wokubhekelela umasipala.

Basola ukuthi uMoya wakhipha imali engaphezu kuka-R10 000 ngohambo lokuya e-Saudi Arabia angazange aluthathe. I-EFF iphume okhethweni yathi lesi sikhundla bekufanele sivalwe ikhansela eselivele lisesigungwini esiphezulu seMeya.

Umholi wekhokhasi ye-EFF eTshwane, u-Obakeng Ramabod, uthe: “UMoya akakufanele ukuthatha lesi sikhundla. Ukufakazele lokhu ngesikhathi egunyaza uhambo, wakhetha ukungayi kodwa wehluleka ukubuyisa imali ayithathile. Siyenqaba ukuba yingxenye yezenzo zokukhwabanisa bayowakhumbula amazwi ami uma sebezisola ngalokhu.”

Isithombe esingenhla: UNasipha Moya.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva