Kuputshuke umqulu ongaguqula isinqumo esiyingqophamlando

Arthur Greene

NgoMsombuluko ebusuku, i-Politico ishicilele umqulu oputshuziwe okhombisa ukuthi iNkantolo Ephakeme yaseMelika isikulungele ukuchitha umthetho oqinisekisa amalungelo okuhushula izisu kwabesifazane bakuleliyazwe.

Nakuba kungakenzeki okwamanje, isinqumo sokuketula i-Roe v Wade sizophindeka emhlabeni wonke futhi singangenisa inkathi entsha yokucekela phansi amalungelo okubeletha abesifazane.

I-Roe v Wade isinqumo esiyingqophamlando esiye saba khona eminyakeni engu-50 edlule, esiqinisekise ilungelo labesifazane lokuhushula isisu kuze kufike ezingeni lokuthi umbungu ungaphila ngaphandle kwesibeletho (okwavunyelwana kakhulu ngokuthi kube ngamasonto angu-24).

Kuleli sonto, umbono osalungiswa, obhalwe nguJustice Samuel Alito, ukhombisa ukuthi iningi lamajaji  enkantolo ephakeme yaseMelika lifuna sichithwe lesi sinqumo.

“I-Roe ibe yiphutha kakhulu kusukela ekuqaleni. Ukucabanga kwayo bekubuthaka kakhulu, futhi isinqumo sibe nemiphumela elimazayo,” kufundeka lo mqulu.

Isinqumo asikasetshenziswa, futhi ngeke siphasiswe kuze kube  yihlobo. Kodwa uma siphasiswa, sizovula indlela yokuthi izifundazwe zaseMelika ziqede  ukuhushulwa kwezisu.

Izifundazwe eziningi eziseningizimu zingase zihoxise amalungelo abesifazane abaningi okuhushula isisu ngokushesha.

Kuyisinqumo esingashintsha izimpilo zabantu abaningi baseMelika, kodwa futhi kungase kubangele ukuguqulwa kwendlela yomhlaba wonke yokuthuthukisa amalungelo okubeletha abesifazane.

Lesi sinyathelo sizokweseka izinhlangano zamazwe ngamazwe ezimelene nokuhushulwa kwezisu.

Inani lamazwe ase-Afrika lapho ukuhushulwa kwezisu okuvumelekile kwabesifazane liyakhula. Kodwa kunovalo lokuthi isambulo esiphuma eMelika singase sibambezele lesi simo.

ENingizimu Afrika, ukuhushula isisu kusemthethweni kugcina kumuntu okhulelwe onamasonto angu-12 futhi ukuhlela umndeni kwabesifazane kuyathuthuka.

Kodwa-ke, abakhankasi baseMelika abalwa nokuhushulwa kwezisu banomlando wokuqonda abantu baseNingizimu Afrika.

Ngo-2020, uphenyo lwe-openDemocracy lwaveza ukuthi abesifazane baseNingizimu Afrika bafundiswa amanga yiMelika “izikhungo zezinkinga zokukhulelwa”.

Uphenyo luthole ukuthi i-Heartbeat, okuyinhlangano yamaKrestu yaseMelika, ixhasa ngezimali izinhlangano ezilwa nokuhushulwa kwezisu kwamanye amazwe angu-17 emhlabeni jikelele.

Ukuketulwa kwe-Roe v Wade kuzokweseka abakhankasi be-Heartbeat nezinye izinhlangano ezifana nayo.

Izihloko zakamuva