Kuphinde kwashona ababili eNdlunkulu yakwaZulu

Celani Sikhakhane

Ifu elimnyama liyaqhubeka nokugubezela umndeni waseNdlunkulu yakwaZulu njengoba ubukhosi buqhubeka nokuzamazama ngokushona kwabantu abaningi.

Muva nje bulahlekelwe ngamalungu amabili aphezulu – uMntwana uMgeyana Thiza Zulu weSigodlo saKwaDlamahlahla nodadewabo, uNkosazana uSiphiwe Dilange.

INkosazana uSiphiwe, obeshade kwaDilange eMtubatuba, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, udlule emhlabeni ngesonto eledlule ngemuva kokugula isikhashana.

Ngenkathi iSilo uMisuzulu Zulu KaZwelithini silungiselela ukuthumela izinkomo ezizohlatshwa emngcwabeni weNkosazana ngoMgqibelo, sathola izindaba zokuthi umalume waso, uMntwana uMgeyana Thiza, naye usedlulile emhlabeni.

Ngazo zonke izindlela, uMntwana uThiza wayengumuntu odume kakhulu emndenini wasebukhosini.

Wayengomunye wabantwana abadala eNdlunkulu ababephambili emalungiselelweni omngcwabo womfowabo iSilo uZwelithini KaBhekuzulu.

Umntwana naye ubesembuthweni ohlanganayo ekuzameni ukulungisa ukungaboni ngaso linye phakathi kwamalungu eNdlunkulu ayexabene.

Ngemuva kokudlula emhlabeni kweNdlovukazi ebiyibamba uShiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, kwaba nguMntwana uThiza kanye noMntwana uVana waKwaMinyamanzi abahola ithimba elaya eGoli ukuyolanda umzimba bawubuyisela KwaNongoma.

Ukushona kwalaba ababili kulandela ukudlula emhlabeni kwamalungu eNdlunkulu, iNdlovukazi ebiyibamba leNkosi uMantfombi Dlamini Zulu, umyeni wakhe iSilo uGoodwill Zwelithini KaBhekuzulu.

UMntwana uLethukuthula, oyindodana endala yeSilo uZwelithini neNdlovukazi uSibongile weSigodlo saKwaKhethomthandayo, naye wedlula emhlabeni.

UNdlovukazi uNoloyiso Nomusa Sandile waMaRharhabe naye wedlula emhlabeni, kwathi uMntwana uMandla waKwaNgenetsheni, uNkosazana uSibongile waseMbelebeleni noMntwana uMelizwe Dlamini waseNhlangwini baqedela uhlu olubuhlungu.

INdlovukazi uThembi Zulu Ndlovu uchaza lokhu kushona njengentando kaNkulunkulu, engaphezu kwamandla abo.

“Njengamanje asisazi nokuthi sizokwenzenjani ngoba kubukeka sengathi uNkulunkulu usikhombile siwumndeni,” kusho uNkosazana uThembi.

Okhulumela iNdlunkulu yakwaZulu, uMntwana uThulani Zulu uthe umndeni uzohlangana ngemuva kokufihlwa kukaMntwana uThiza bese kudingidwa umcimbi wokuhlanzwa ngokwesintu.

“Okwamanje sisalila futhi asikaze sihlangane sixoxe ngakho konke lokhu kushona okwenzeka eNdlunkulu,” kusho uMntwana uThulani.

Izihloko zakamuva