Kuphenduleke imikhuleko yeminyaka bethola ihholo 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kubuye ithemba leminyaka emphakathini waseManzamnyama eHluhluwe ngesikhathi kwethulwa ihholo elisha elizoqeda inhlupheko yokubamba imihlangano phansi kwezihlahla.

Lo mphakathi uyingxenye yabantu basemakhaya okuyima bethola izidingo abesebezilinde kusuka bavota okokuqala ngo-1994.

UNdunankulu weSizwe saseMdletsheni eManzamnyama okunguMnuz Mhlanganyeleni Mdletshe uthe bonke ababelwela ukuba khona kwaleli hholo badlula emhlabeni izinhliziyo zabo zibuhlungu ngoba iphupho labo lingafezekile.

IManzamnyama Community Hall yethulwe ngoLwesithathu uMeya kamasipala wase-Big Five Hlabisa uMnuz Comfort Khumalo. 

UMdletshe uthe isizwe sakhe besiyizwa ngendaba inkululeko okukhulunywa ngayo ngoba imihlangano bebeyibambela ezihlahleni baze baphazanyiswe izulu.

“Siyisizwe sinenjabulo eyisimanga ukuthi ekugcineni sesifezekile isifiso sethu sokuthola leli hholo. Lokhu sekusibuyisela ngethemba lokuthi nezinye izifungo sesizozithola,” kusho uMdletshe. 

Ukhansela uZwakele Ngobese utshele umphakathi ukuthi akekho umuntu oseyophinde abenomshado etendeni ngoba sekukhona ihholo.

Imiphakathi eminingi KwaZulu-Natal esezindaweni zasemakhaya kulesi sikhathi sonyaka ithola uhlobo lentuthuko eyalilinda kusuka ngo-1994.

Izimeya nongqongqoshe ngisho nonengameli wezwe bayehla bayenyuka bakha amabhuloho, kuhanjiswa ugesi, kugugulwa imigwaqo yobhuqu.

Lezi zidingo kuthiwa abantu bebehlale bekhala ngazo kodwa kubenenkombankombane emazingeni ehlukene kaHulumeni nemibango yepolitiki namakhosi.

UMeya uKhumalo uthe endaweni yase-Big Five Hlabisa banenkinga yokuthi imigwaqo ababeyenza yathathwa isifundazwe nosekudale izinkinga.

Ngakolunye uhlangothi uMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal nawo ubuye ukhale ngesimo sezindawo ukuthi asisihle nokuthi sidale ukuba kuthathe isikhathi eside ukuqeda imigwaqo osuyiqalile.

Izihloko zakamuva