Kunzima ukuthola incwadi eqinisekisa ukuthi uyisakhamuzi esigodini sase-Ga-Masenya

Moyahabo Mabeba

UMatia Masenya waya emzini weNduna eyofuna incwadi  eqinisekisayo ukuthi ungumhlali esigodini sangakubo.

“Engangikudinga kwakuyiphepha eliqinisekisa ukuthi ngihlala kuphi kodwa kunalokho ngathola ukuphoxeka. Ngemuva kweminyaka engu-40 kufike umuntu ozongibuza ngemvelaphi yami,” kusho uMatia.

UJohannes Masenya – ongumholi wendabuko esigodini sase-Ga-Masenya e-Mokopane, e-Limpopo – usenqume ukuthi uMatia njengoba wazalelwa ngaphandle komshado ngeke ayithole incwadi eqinisekisa ukuthi uhlala kuphi.

UMatia oneminyaka engu-40, uthe ukululazwa umndeni wakhe obhekane nakho ngaphansi kwesandla sikaMasenya kumehlise isithunzi, ngoba ukhule azi umyeni kamama wakhe njengobaba wakhe.

Ngenxa yokungatholakali kwencwadi yobufakazi bendawo yokuhlala, akakwazanga ukufaka isicelo somsebenzi emayini eseduze.

Cishe uMatia uzophuthelwa ukuhambisa isicelo somsebenzi ngoba usuku lokugcina lungoMsombuluko, mhlaka-17 kuMasingana.

“Lo mlisa udicilela izinhlelo zami phansi ngamabomu ngenxa yenzondo anayo ngomndeni  wami. Abantu basemakhaya bayahlupheka ngenxa yengcindezelo yakhe,” kusho uMatia.

Kuthiwa uJohannes uzwana  nethimba lalabo abakha umkhandlu wezizwe.

NgoLwesihlanu engxoxweni yocingo abe nayo ne-Scrollla.Africa, induna ithe ayimazi uMatia, nakuba benesibongo esifanayo.

“Ungubani loyo muntu okhuluma ngaye? Angimazi. Futhi uma ufuna ukukhuluma nami ngezindaba zesizwe sakithi, woza lapha. Labo abafuna ubufakazi bendawo yokuhlala kumele bakhombise inhlonipho,” esho.

Elinye ilungu lomphakathi, uMaria Masenya, uthe eminyakeni emithathu edlule, uJohannes kusolakala ukuthi wazama ukumshaya ngesitini ekhanda ngenxa yokudinwa. Wacishe walimaza umyeni wakhe u-Ephraim ngefosholo.

UMaria uthe udaba lwabikwa esiteshini samaphoyisa e-Mahwelereng, kodwa iNduna yavula icala yathi ibizivikela.

UMnu Charles Kekana, onguNobhala weKekana Traditional Council, uthe bathole izikhalo mayelana nobuholi obubi bukaJohannes Masenya kubantu besigodi sakhe.

“Sesimbize kabili ukuthi avele emkhandlwini kodwa akakaze eze,” kusho uKekana.

Izihloko zakamuva