Kunyamalale izigidi eziyi-R135 kumasipala osuvele wehlulekile ukusebenza

Celani Sikhakhane

Isiphithiphithi esiqubuke komunye womasipala abasebenza kabi ezweni sithathe olunye unyawo ngemuva kokuvezwa ukuthi sekunyamalale isamba semali eyizigidi eziyi-R135.

UMasipala wesiFunda uMkhanyakude wabekwa ngaphansi kokuqashwa NgoNhlolanja kulo nyaka ngemuva kokungasebenzi kahle isikhathi eside, ukuhlukana kwangaphakathi nokwehluleka ukubiza umkhandlu emihlanganweni emithathu elandelanayo.

Umkhandlu uphinde wehluleka ukwethula  imibiko yocwaningo oluphenyiwe kanye nesimo sikamasipala esinobungozi sokuhamba kwemali nokuhluleka ukufeza izibophezelo zezezimali.

Ngokwencwadi okukholakala ukuthi yabhalwa yiMenenja kaMasipala, uMxolisi Nkosi wayibhalela i-KZN Cogta, le mali yadluliselwa ku-Liquidity Plus Account ngaphandle kokulandela imigudu efanele yoMthetho Wezezimali kaMasipala.

“Isamba semali eyizigidi eziyi-R135 sakhishwa ngaphandle kokubonisana nabaphathi abaphezulu. Ngakho-ke sicela i-Cogta ingenelele,” kusho incwadi.

Incwadi ebonwe i-Scrolla.Africa ithi izikhulu ezithile ziyathinteka ekunyamalaleni kwemali eyizigidi eziyi-R135.

Okhulumela i-KZN Cogta, uSenzelwe Mzila uthe bathole imibuzo eminingi ngabezindaba ngale mali.

“Enginganitshela khona ukuthi, izindaba ezingamanga. Umasipala ulucacisile lolu daba wathi abalahlekelwanga ngisho isenti kuma-akhawunti angaziwa,” kusho uMzila.

Isimo eMkhanyakude siphoqe amalungu eSishayamthetho sase-KZN ukuba aye lapho ayohlola umasipala.

I-DA uChris Papas osekomidini elibhekele ukusebenza kwezimali kwi-Cogta uthe baye lapho beyoba nomhlangano wamahora amathathu kodwa umhlangano uthathe amahora angaphezu kwayisithupha.

“Lowo masipala uguqe ngamadolo,” kusho uPapas.

IMenenja kaMasipala itshele i-Scrolla.Africa ukuthi isasemhlanganweni nePhalamende Likazwelonke futhi uzophendula kodwa akakaze aphendule.

Izihloko zakamuva