Kunxuswa intsha ibhalisele ukuvota

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

Umbango wentsha esingakwazi ukuvota ukhuphuka ngegiya eliphezulu kule mpelasonto njengoba amaqembu ezepolitiki kanye neKhomishini ezimele yoKhetho (IEC) bezama okokugcina ukufaka izigidi zentsha ohlwini lwabavoti.

Izakhamizi ezingaphezu kuka-13 million ezivunyelwa iminyaka ukuthi zingavota bokuvota, iningi lazo okuyintsha namanje azikalubhaliseli okhetho lukazwelonke oluzayo.

I-IEC ibambe umkhankaso wayo wesibili wokubhalisela ukuvota kule mpelasonto (mhla zintathu kuya kumhla zizine kuNhlolanja) ezikhungweni ezingu-23,303 ezweni lonke.

Ngempelasonto yokugcina yokubhalisela ukuvota ngoLwezi nyakenye, abantu abangaphezu kuka-2.9 million babhalisa noma babuyekeza imininingwane yabo ohlwini lwabavoti.

“Uhlu lukazwelonke lwabavoti ngokokuqala ngqa ludlule ku-27 million,” kusho isitatimende se-IEC. “Okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe lwango-2019, uhlu lwabavoti oluqinisekisiwe lwalumi ku-26.7 million.”

I-IEC ithe inkundla yayo yokubhalisa nge-inthanethi ibonakale iyinsika yokubhalisa phakathi kwezimpelasonto zokubhalisela ukuvota.

Khonamanjalo, umkhankaso wale mpelasonto wokubhalisa abavoti ubaluleke kakhulu ngoba izinguquko emithethweni yokhetho zisho ukuthi abantu bangavota esiteshini ababhalise kuso kuphela.

Phambilini abavoti bebekwazi ukuvota okhethweni lwezifundazwe nolukazwelonke ngisho ngabe bebengekho esiteshini sabo sokuvota noma bekwesinye isifundazwe.

Lokhu sekushintshile manje futhi kungase kuholele ekutheni kube nesibalo esincane sabavoti njengoba abantu bedonsa kanzima ukufinyelela eziteshini zabo zokuvota ngenxa yezindleko zokuhamba phakathi kwezifundazwe.

Abakhokheli bamabandla ezombusazwe bazosabalala ezweni lonke jikelele kule mpelasonto bekhuthaza intsha ukuthi ibhalisele ukuvota.

Umsunguli we-ActionSA uHerman Mashaba uqale umkhankaso weqembu wokubhalisa abavoti e-Orlando West, e-Soweto kanti umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi umbimbi we-Multiparty Charter for South Africa ungaketula i-ANC – kodwa leli qembu lalino-27% kuphela wesabelo sikazwelonke ngo-2019.

Khonamanjalo, i-ANC inxuse abavoti futhi yakhumbuza isizwe ukuthi mhla zimbili kuNhlolanja ngo-1990, yayingavinjelwanga futhi yavula indlela yokusungulwa kwentando yeningi kuleli.

Izihloko zakamuva