Kunoqhekeko emndenini waseBukhosini

Lungani Zungu

Esikhathini esingangenyanga esedlule, iNdlunkulu kaZulu yahlangana ukuphelezela iSilo samaBandla, Ongangezwe Lakhe uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, bamtshala ngesizotha.

Kodwa njengamanje kunoqhekeko emndenini njengoba indlu yasebukhosini isempini yamazwi ngokuthi ngubani ophethe iNdlunkulu njengamanje.

NgoLwesithathu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi usole umfowabo weSilo Samabandla uGoodwill Zwelithini, uMntwana uMbonisi Zulu kanye nodadewabo uPrincess Thembi Zulu ngokubamba imihlangano ayibiza ngokuthi ayigunyaziwe ngumndeni wasebukhosini.

Uthe le mihlangano ayifuneki futhi ihlwanyela uqhekeko emndenini.

“Kubukeka sengathi isenzo esinje sifuna ukuchitha izifiso namalungiselelo eSilo Samabandla,” kusho uButhelezi.

Uxwayise ngokuthi umhlangano ungadala uqhekeko endlini yobukhosi.

Yize imihlangano kusolakala ukuthi ibidingida ukuthi ngubani ozosiza iNdlovukazi uMantfombi, kodwa uButhelezi uthe yenzeka ngaphandle kwemvume yakhe.

INdlovukazi uMantfombi, uNdlunkulu wokuqala weSilo Samabandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, uzosebenza njengebamba leNkosi kuze kugcotshwe inkosi elandelayo yamaZulu.

UButhelezi ukhulume ngokwesikhundla sakhe njengoNdunankulu wendabuko enkosini yamaZulu nasesizweni samaZulu.

Uphinde wathi imihlangano yenzeka ngaphandle kweNdlovukazi uMama uMayvis MaZungu, umfelokazi weNkosi uCyprian, okunguyena umuntu omdala osesele emndenini.

“Le mihlangano ithathe izintshisekelo zabezindaba futhi yadala ukudideka phakathi kwesizwe samaZulu,” kusho uButhelezi.

Uthe lemihlangano ibingahanjelwa ngisho ngumsizi weNkosi ongasekho, uMntwana uThulani noma umalume weNkosi osele, uMntwana uPhilemon namanye amalungu aphezulu omndeni.

UButhelezi ucele imizuzu yemihlangano ukuqonda ukuthi kungani yenzeka.

Uthe uzocela umhlangano noMntwana uMbonisi kanye noPrincess Thembi.

UMntwana uMbonisi Zulu unqabile ukuphawula, wathi usazilile ngokushona komfowabo.

Isithombe: @Mfundoyakhe_S

Izihloko zakamuva