Kuningi ukungazwani kosopolitiki base-Kenya

Sousa Jamba

Uqweqwe lo mbhali wamanoveli uChinua Achebe wabhala ukuthi abantu base-Nigeria bakhuluma ngezombangazwe ngendlela efanayo nabase-Britain uma bekhuluma ngezombusazwe. Kodwa manje ngibuka ukuthi lo mbhali kungenzeka ukuthi wayekhuluma nange-Kenya nayo enabantu abathanda ipolitiki kakhulu.

Ngonyaka ka-2003 ngaya e-Kenya ukuze ngiyozama ukuqonda ngempi yase-Somalia engumakhelwane. 

Ngahlangana noBabafemi Badejo isifundiswa sase-Nigeria ngaleso sikhathi esasisebenza njengommeli we-UN e-Somalia. Wangitshela ukuthi ipolitiki yase-Kenya mhlawumbe iyona ethakazelisa kakhulu e-Afrika ngoba iyinkinga futhi akuyona indaba engaphela kalula.

USolwazi Badejo ubonakala ethakazelisa kakhulu ipolitiki yase-Kenya kangangokuthi wabhala umlando wokuphila kwakhe ngoRaila Odinga ohamba phambili okhethweni oluzayo.

URaila uyindodana ka-Oginga Odinga owayeyimbangi enkulu kaJomo Kenyatta uMengameli wokuqala wase-Kenya kanye noyise ka-Uhuru Kenyatta uMengameli wamanje wase-Kenya.

IPhini likaMengameli kaKenyatta uWilliam Ruto uzoqhudelana noRaila okhethweni mhla ziyisishiyagalombili kuNcwaba, kodwa akakutholi ukwesekwa ngumphathi wakhe. UKenyatta utshela abantu base-Kenya ukuthi kufanele bavotele u-Odinga uMengameli olwela imbangi yePhindi lakhe!

Osopolitiki base-Kenya bayaqhubeka nokusuka emaqenjini abo baye kwamanye amaqembu. Ukwethembeka kweqembu akubalwa kakhulu okubalulekile ubuntu namandla esifunda sakhe.

Ngo-2007 njengabantu abaningi ngabuka ngishaqekile njengoba umncintiswano wokhetho phakathi kukaMwai Kibaki ngakolunye uhlangothi noRaila Odinga ngakolunye wabangela udlame olukhulu ngemuva kokhetho. Ngaleso sikhathi iPhini lika-Odinga kwakunguWilliam Ruto. 

Manje uRuto no-Odinga baxabene.

Nginabangani abambalwa base-Kenya abathanda ukuxoxa ngepolitiki.

E-Kenya ngangivame ukuba umshayeli wabangani bami ababehambela yonke indawo yase-Nairobi. Ngabona-ke ukuthi ipolitiki yase-Kenya empeleni yayimayelana nabantu ababebambe iqhaza emiphakathini yabo futhi bazosebenzisa lokhu njengendlela yokuxoxisana.

Ngemuva kwakho konke ukuthunyelwa nokukhombana ngeminwe, osopolitiki base-Kenya babevame ukubuyisana futhi baqhubeke nokubusa ezikhathini eziningi hhayi ngendlela yokuziphatha okuhle.

UJohn Githongo owayeyintatheli nowagcina esenguNobhala wezokuBusa kwadingeka abaleke kuleli ngoba engakwazi ukubekezelela ukubona oNgqongqoshe beceba ngenkohlakalo. 

Kwakulindeleke ukuba athule ngenxa yokwethembeka kohlanga.

Osopolitiki base-Kenya bacebile badinga imali ukuze baqhubeke nokuthenga ukwethembeka kwabasekeli babo. 

U-Odinga ongusomabhizinisi owafunda ezweni elaliyi-East Germany. Ngesinye isikhathi wayeyiKhomanisi elishiseka kangangokuthi waqamba indodana yakhe ngokuthi uFidel ngomholi wamavukelambuso wase-Cuba uFidel Castro.

Ngafundisa kafushane ukubhala ngobuciko e-Nairobi abafundi bami babefuna ukubhala inoveli enkulu yezepolitiki yase-Kenya.

Ngibe nengxoxo ende nomfundi wami wangaphambilini owangitshela ukuthi unenkinga yokubhala inoveli yakhe ngoba impilo yangempela yase-Kenya yayimnandi kakhulu futhi iheha ukwedlula noma yini angake ayibhale.

Ubegcwele ithemba lokuthi ukhetho oluzayo luzoba nokuthula futhi izimbangi ezinkulu uRuto no-Odinga bebengamele umbango ojwayelekile wama-Kikuyu nama-Luo. Uphinde wathi kukhona umphumela ka-Obama. Abantu baseMelika bavotele umuntu wase-Kenya njengoMengameli impela i-Kenya nayo omunye umuntu ngaphandle kokuthatha ubuzwe bakhe njengento ebalulekile.

Kufanele ngisho ukuthi osopolitiki base-Kenya kulula ukufinyelela kubo.

Ngaphambi kokuba ngumKristu ozelwe kabusha uRaila Odinga wayejwayele ukuvakashela indawo yokucima ukoma i-watu wakubwa enkabeni yedolobha lase-Nairobi. Izindleko zotshwala zaziphezulu kakhulu kuleyo ndawo, kodwa sasivame ukulandwa lapho ngemuva kokuba abangani bami babesuke sebephuze kakhulu.

U-Odinga wayewuthanda umculo wase-Congo futhi uma efika endaweni yokudansa egqoke ikepisi njengawonke umuntu kuhlanganise nami, wayegijima ezama ukulingisa izitebhi zomuntu omkhulu. Eminyakeni engu-77 namanje usengumdansi ohamba phambili.

Ngake ngahlangana noMenganeli wamanje wase-Kenya u-Uhuru Kenyatta esiteshini sesitimela e-Paddington e-London ngesikhathi ezama ukungenela isikhundla sobuMengameli wezwe ngemuva kokuba ilungu lePhalamende nosomabhizinisi.

UKenyatta wangethula komunye umfana omncane owayenamahloni wathi indodana yakhe. Wanginika inombolo engisenayo wathi ngimfonele uma ngokuzayo ngizobe ngise-Nairobi. Ngemuva kukaNcwaba uKenyatta ngeke esaba uMengameli futhi ngingase ngiye e-Nairobi ukuze ngazi izinkinga zalesi sizwe esihle.

Izihloko zakamuva