Kuningi okushintshile kwezemidlalo manje

Lucky Maree

Ngokungangabazeki isimo sezemidlalo sesishintshile okungenzeka ukuthi sishintshe saba ngcono noma mhlawumbe sishintshe saba sibi kakhulu. 

Eminyakeni eyikhulu edlule abesilisa abanamadevi babejwayele ukuthi uma leyonto ifanelekile ukwenziwa okusho ukuthi izohamba kahle. Esikhathini samanje intsha esebenzisa omakhalekhukhwini, ama-iPad kanye nama-laptop ijwayele ukuthi uma kukhona okuthize okumele kwenzeke kumele kube yinto ozoyijulukela futhi nozothola inzuzo kuyona. 

Eminyakeni engaphezu kuka-50 edlule ngonyaka ka-1970 uGriguas wenza isimangaliso kwezemidlalo ukunqoba i-Currie Cup eshaya i-Northern Transvaal ngo-11-9.

Ama-Northers aphethe abadlali abayisimangaliso. Amasosha, umbutho osebenza ngezindiza, amaphoyisa, iNyuvesi yasePitoli kanye nabasebenzi bakahulumeni bonke bakhiphe abadlali abanekhono okuhlanganisa uFrik du Preez noThys Lourens.

I-Griquas yayithembele kubadlali ababesebenzela izimayini zedayimane i-De Beers. 

UMannetjies Roux uhambe amakhilomitha angu-300 ukusuka epulazini lakhe e-Victoria West eqonde e-Kimberley ukuyozilolonga abanye bevela e-Kuruman nasezindaweni ezihlukahlukene eziseduze.

Uma kwenzeka ungabi khona enkundleni ebizwa nge-De Beers egcwala phama ngalolo suku, usuke ungeke uwubone umdlalo. Ugada umsakazo ulalele umhlaziyi uGerhard Viviers futhi ulinde izithombe zephephandaba kanye nendaba exoxwa uWessel Oosthuizen ngeSonto ukuze uthole umbono walokho okwenzekile ngesikhathi somdlalo. 

Kodwa-ke kwakusuke kuyiwona wodwa umdlalo edolobheni.

Elakuleli lalihlukaniswe kakhulu ngaleso sikhathi abalandeli bebhola lombhoxo iningi labo kwakungabamhlophe kanti abantu abamnyama babebuka ibhola likanobhutshuzwayo.

Imidlalo ibidlala njalo ngehora lesithathu ntambama ngoMgqibelo kanti ngeSonto bekuwusuku lokukhululeka nosuku lokuya emasontweni ngoba kwakungavumelekile ukudlala ngalolu suku. 

NgoLwesihlanu olwedlule labo ababukele umdlalo omuhle kakhulu webhola lombhoxo phakathi kwe-Griquas nama-Blue Bulls baqaphele izinto ezimbili: indlela i-Griguas ehlakaze ngayo izimbangi zayo  ukuze ivikele indawo yabo kowamanqamu kube yinto enhle kakhulu, kodwa okubuhlungu ukuthi abalandeli abakade bekhona bebengekho ngaphezu kuka-3,000 enkundleni.

Empeleni yini eshintshile?

Cishe konke, ngoLwesihlanu olwedlule abadlali bebezilolongela i-Grand Prix njengoba sekusondele umdlalo wamanqamu we-United Rugby Championships. Bekunemidlalo yekhilikithi eminingi yamazwe ngamazwe, inqwaba yemidlalo yezimoto kanti futhi yonke le midlalo igcwele abantu bakuleli. 

NgoMgqibelo i-Pumas idlale ngokuzimisela yahlula i-Cheetahs. Bawine indawo yabo kowamanqamu noma bekungekho muntu enkundleni njengoba abalandeli bezilungiselela umdlalo wamanqamu we-URC.

Iqiniso ukuthi abanye abalandeli sebekhetha ukubuka imidlalo kumabonakude.

Izinto zishintshile asisekho isidingo sokuthi abantu baye ezinkundleni uma bengakwazi ukuvula omabonakude babukele yonke imidlalo abayifunayo futhi bayakwazi ukusebenzisa nomakhalekhukhwini ukubuka imidlalo yonke. Abalandeli asebekhulile kanye nabancane lokhu bakubiza ngezindlela ezihlukile”.

Le imidlalo emikhulu kakhulu esadonsa izinkumbi zabantu enkundleni. 

Uchungechunge lwemidlalo bebhekene ne-Wales oluzoqala ngemuva kwamasonto amabili oluzocacisa ukuthi uhulumeni uyazivula yini izinkundla noma cha. Uma elakuleli lithola i-Grand Prix ungabheja ngamabhuzu akho okugcina ebhola ukuthi wonke amathikithi azothengiswa.

Ngempelasonto ikhehla lingitshele ngomdlalo wokuqala webhola lombhoxo elaya kuwo. 

Uthi “wayehamba nobaba wakhe elakuleli ladlala ngokulingana ne-France ngonyaka ka-1967 e-Newlands eKapa.

Akasayikhumbuli imininingwane eminingi, kodwa ukhumbula indlela ayejabule ngayo nokuthi noma abalandeni bangabuka imidlalo komabonakude babo, kodwa akufani nokuba senkundleni ngaphakathi.

Izihloko zakamuva