Kuningi okusahlalele uMengameli  ukuthi akulungise

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Ubugebengu, ukukhula komnotho kanye nenkinga kagesi yizona zinto ezizocacisa ukuthi ngabe uMengameli Cyril Ramaphosa uzoletha impumelelo noma uzoba isahluleki.

Ukukhethwa kwekhabhinethi ezokwethulwa ngoMsombuluko ebusuku kumele kumsize ukulwa nobugebengu, akhulise umnotho futhi akhe amathuba entsheni eneziqu, aqede nokucinywa kukagesi.

Eminyakeni emine edlule uRamaphosa ubesebenza nekhabhinethi yasekhishini eHhovisi likaMengameli ukuqinisa amandla ezinhlakeni zikahulumeni ezibalulekile ezavalwa iminyaka eyishumi yokulawulwa kombuso.

Lokhu kuhlanganisa ukwandiswa kwamaphoyisa amasha angu-10 000 kanye nokuhlela kabusha amandla okuphenya amaphoyisa ikakhulukazi ukubhekana nobugebengu obuthinta abamhlophe.

Bangaphezu kuka-1 000 abashushisi abasha abaqashwe ku-Ejenti yezokushushiswa kazwelonke kanye nomphathi omusha oyiJaji uShamilla Batohi.

Kwenzeka konke lokhu nje abanye oNgqongqoshe bakhe nabaholi abaphezulu be-ANC bayathinteka ekwenzeni inkohlakalo noma ukusiza izinkampani ezixhumene nabakwaGupta ukuthi zintshontshe ezinkampanini zikahulumeni.

Ngaphandle kwegunya elisha lokhetho, ngeke kulindeleke ukuthi uRamaphosa enze izinguquko ezinkulu kwikhabhinethi.

Noma ngathiwa ubethanda, kodwa ayikho indawo enothile angadoba kuyo.

Bangaphezu kuka-90% abazokhethwa esigungwini esiphezulu se-ANC esinamalungu angu-87 kanti isigungu asinabo abantu abakulungele ukusebenza.

Isigungu esiphezulu (NEC) saziwa ngokuvikela izigebengu nabantu abakhohlakele, siphinde silandele imigomo yezomnotho engakwesokunxele ezithiya ukukhula komnotho nokudalwa kwamathuba emisebenzi futhi ikhungathekisa imizamo yokusuka ekuthembeleni kakhulu eziteshini eziphehla ugesi ngamalahle siye emithonjeni yamandla avuselelwayo.

URamaphosa uyafana nokuthi ukumdlalo omubi we-poker oneqoqo elibi lamakhadi.

Okumphathisa ngekhanda kakhulu ukuthi kumele aqashe uPaul Mashatile angamuthembi futhi osethubeni lokumba umgodi omkhulu ongamshonisa phansi kwezepolitiki kunokumsiza aqede amaqabane akhohlakele kuhulumeni.

IPhini likaMengameli lizophinde libe ngumholi webhizinisi likahulumeni elimnikeza ukufinyelela kuzo zonke izinhlelo zikahulumeni okuhlanganisa no-R300 billion wokuvuselela kabusha u-Eskom.

Ku-ANC, uMashatile usenguSihlalo wekomidi lokutshalwa kwezimali okuyisikhundla esinamandla okusho ukuthi nguyena onqumayo ukuthi ngubani ozotshalwa ezinhlakeni ezahlukene zikahulumeni.

Omunye uNgqongqoshe we-ANC ophathisa uRamaphosa ngekhanda kwezombusazwe nguGwede Mantashe, uSihlalo kazwelonke we-ANC ophinde abe nguNgqongqoshe wezokumbiwa phansi namandla.

Ithonya likaMantashe kwisigungi esiphezulu (NEC) se-ANC liholele ekutheni izikhulu ze-ANC ziphoqe uRamaphosa ukuthi athuthe u-Eskom ezinkampanini zikahulumeni awubeke ezandleni zikaMantashe.

Lokhu kwenzeka ngaphezu kokuthi kusolwa umshisekeli wamalahle ngokubambezela ukuqala kohlaka lokuguquguquka kwamandla ka-R155 billion.

UMengameli uRamaphosa usazobhekana nezinto ezinzima kakhulu ngaphambi kwempumelelo. 

Osesithombeni esingenhla: UMengameli Cyril Ramaphosa

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva