Kungokokuqala ngqa: izimfene nama-gorilla ziyalwa e-Gabon!

Arthur Greene

Ososayensi base-Gabon bathe amaqembu ezimfene abulale ama-gorilla ekuhlaselweni okungenalo uchuku okokuqala ngqa.

NgoZibandlela ngowezi-2019, ososayensi babona iqembu lezimfene ezingaphezu kweshumi nambili liqala ukuhlasela ama-gorilla amahlanu e-Loango National Park, ngokusho kocwaningo oluphume ephephandabeni i-Nature.

Ama-gorilla amadala akwazi ukuphunyulka, kodwa encane eyahlukana nomama wayo yabulawa izimfene.

“Ekuqaleni, besibona kuphela ukukhala kwezimfene futhi sacabanga ukuthi sibona ukuhlangana okujwayelekile phakathi kwemiphakathi yezimfene ezingomakhelwane,” kusho uLara M. Southern, umbhali ophambili wocwaningo, esitatimendeni.

“Kodwa-ke, sezwa ukushaywa kwesifuba, okuwuphawu lwama-gorilla, futhi sabona ukuthi izimfene zihlangane neqembu lama-gorilla amahlanu”.

NgoNhlolanja ngowezi-2019, kwaba nokuhlaselwa okufanayo okwabuye kwaholela ekufeni kwe-gorilla encane. Ngemuva kokulwa, lolu cwaningo luthi, “i-gorilla encane empini yesibili yacishe yadliwa yimfene yesifazane eyodwa endala”.

Lokhu kulwa okumangazayo kudide ososayensi, abathi, yize zombili izimfene nama-gorilla zingabonisa ubudlova, azikaze zilwe.

“Kubukeke sengathi impi phakathi kwezimfene nama-gorilla isehlile okwmanje,” kusho uSimone Pika, ongusosayensi wezinto eziphilayo owaba negalelo kulolu cwaningo.

Ngempela, lezi zinhlobo ezimbili zaziwa ngokusebenzisana ngobungani kusho uPika.

“Siye sabona njalo lezi zinhlobo zihlangana ngokuthula uma zidla izihlahla. Ozakwethu base-Congo baze babona ukuhlangana kokudlala phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zezimfene”.

Ucwaningo, olwenziwe ngabaphenyi ezikhungweni ezimbili zaseJalimane, alukwazanga ukuchaza ukuthi yini ebangele ushintsho olukhulu ekuziphatheni kwalezi zilwane.

Iqembu lithe kudingeka olunye ucwaningo ukuthola ukuthi kungani izimfene zinqume ukuphendukela izinkawu ezikanye nazo.

Scrolla World Cup Quiz