Kungahle kusuke uthuthuva kuleli ngokucishwa kukagesi

Kamogelo Olaitan

Ukudumala! Intukuthelo! Ukungathembi! Lena imizwa abantu bakuleli ababenayo ngesikhathi u-Eskom ememezela ukucishwa kukagesi kwesigaba sesithupha.

Ngokwemininingwane ye-Gross National Happiness index ekhishwe i-University of Johannesburg (UJ) injabulo yabantu bakuleli yehle ngaphansi kwesilinganiso sakulo nyaka sika-6.85 yaya ku-6.44 ngeSonto.

USolwazi Talita Greyling onguSolwazi e-School of Economics, e-UJ uthe izinga lentukuthelo licishe lifane nesikhathi okwaboshwa ngalo owayenguMengameli uJacob Zuma nyakenye.

“Lokhu kuza ngemuva kwezinxushunxushu nokuphangwa kwempahla okwaholela ekutheni kushone abantu abangaphezu kuka-300 KwaZulu-Natal kanye naseGoli,” kusho uGreyling.

I-index ikala injabulo yesikhathi sangempela kusetshenziswa ukuhlaziywa kwemizwa okusetshenziswa bukhoma kuma-tweets.

USolwazi uGreyling owasungula le-index ngo-2019 uthe imizwa engemihle ebonakala kuma-tweets, ikhombisa ukudumala, intukuthelo nokungazethembi izikhulu zikahulumeni.

Uthe ukuhlaziya kukhombisa ukuthi abantu bakuleli bacikwa yilokho abakubona njengokwephulwa kwezithembiso zikahulumeni futhi bafuna izixazululo ngokucishwa kukagesi.

“Abantu abajabule futhi nentukuthelo iyakhula,” kusho uGreyling.

“Lokhu kungase kudale iziteleka futhi sibona nokwanda kobugebengu ngalokho. Abantu bakhathazekile ngomnotho, ukuntuleka kwemisebenzi kanye nobubha.”

Wengeze ngokuthi uma intukuthelo iqhubeka nokwanda, kungaba nemiphumela emibi kakhulu.

Nakhu okunye okuphawulwe ngabantu bakuleli ku-twitter okufakwe kulo mbiko:

*”Inkohlakalo, ukungaziphathi kahle, ukulawulwa kombuso kanye nobuholi obungalungile kunemiphumela emibi kakhulu.”

*”Ukucishwa kukagesi kwesigaba sesithupha kuzophazamisa amathuba okudala amathuba emisebenzi futhi kuzophazamisa umnotho kakhulu.”

*”Kuzoba yisonto elinzima. Amabhizinisi amaningi azowa, amabhizinisi amaningi azolahlekelwa amakhasimende aphinde alahlekelwe inzuzo.”

Izihloko zakamuva