Kunconywa umsebenzi omuhle kasomabhizinisi 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ukuhamba ngesihlalo esinamasondo akuzange kumise iphupho likaJames Soganga lokuphumelela.

Lona wesilisa (50) usephenduke ugqozi emphakathini wangakubo ikakhulukazi kulabo abaphila nokukhubazeka.

USoganga waselokishini laseNyanga, eKapa ukhubazeke ukusuka okhalweni kuya phansi ngemuva kwesigameko sokudunwa kwemoto eminyakeni engu-25 edlule. Manje uneminyaka engu-50 ubudala.

USoganga wenqaba ukuvumela ukukhubazeka kwakhe ukuthi kumchaze. Eminyakeni emine edlule waqala ibhizinisi lakhe lezokuthutha.

Esebenzisa imoto yakhe ezishintshayo uhambisa amakhasimende akhe ezindaweni afuna ukuya kuzo.

Ngenxa yokulimala kwakhe akakwazi ukulawula amabhuleki nama-accelerator ngemilenze yakhe, kodwa lokho akuzange kumvimbe. Ushayela imoto eyenzelwe abakhubazekile lapho akwazi khona ukushintsha amagiya ngezandla zakhe. USoganga uthe kudinga umuntu ogxilile onolwazi olwanele lokushayela ukuze asebenzise imoto ayisebenzisayo.

“Ngiyayithanda into engiyenzayo futhi kuyangijabulisa ukuthi amakhasimende awanayo inkinga yokuthuthwa umuntu okhubazekile,” kusho uSoganga.

Uthi abantu abaphila nokukhubazeka kumele bayeke ukuzidabukela basukume bazithintithe bathole amakhono abo bawasebenzise.

“Sonke sinesiphiwo, akukhathalekile ukuthi umuntu ukhubazekile yini noma cha, kumele sisithole leso siphiwo sisisebenzise ukwenza impilo yethu ibe ngcono,” esho.

UThuliswa Nondala ongomunye wamakhasimende kaSoganga uwuncome kakhulu umsebenzi wakhe.

“Bengiqala ukubona umuntu okhubazekile enza uhlobo lomsebenzi awenzayo, ngakho angibanga nankinga nokuthuthwa umuntu ohamba ngesihlalo esinamasondo,” esho.

Uma ngaphandle kwezitolo ezinkulu elinde amakhasimende, hhayi nje ukuthi aziphilise kodwa ukwenzela ukhuthaza abanye abakhubazekile.

“UJames Soganga akayena nje umuntu wesilisa, uwuphawu lwethemba, ukuzimisela nogqozi,” kusho isakhamuzi sakule ndawo.

“Usikhombisile ukuthi akukho okungenzeki uma sibeka izingqondo zethu kukho,” kwengeza isakhamuzi.

Esithombeni esingenhla: UJames Sogaga

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva