Kunconywa abafundi abakhande irobhothi 

Lubhalwe nguThabisa Ndzindzwa

Iqembu labafundi abane base-Eastern Cape liqhamuke neqhinga lokwakha irobhothi elikhipha imithi yabakhubazekile kanye nabantu abadala.

Abafundi abane bebanga lesishiyagalolunye basesikoleni samabanga aphezulu iZinyosini endaweni yasemakhaya KwaBhaca benze into eyingqayizivele emhlabeni wezamarobhothi.

UVuyisa Bhakadela, u-Emihle Mehlwana, uLimi Micheal Nodali kanye noJunior Lwandle Misindo bathumele umbono wabo omusha emqhudelwaneni we-National Robotics futhi bafinyelela ukungena kwabangu-20 abahamba phambili ezikoleni ezingu-579 ezweni lonke.

“Kungenzeka ukuthi asiwinanga, kodwa sikhombise umhlaba ukuthi abafundi basezindaweni zasemakhaya bakwazi ukwenzani futhi umbono wethu ubungowokuqala ukungaqhubekiseli phambili into eke yaba khona,” kusho umeluleki walaba bafundi uSinethemba Mvunvu etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngiyathemba ukuthi abafundi bami bebengawina ukube umncintiswano ubumayelana nokwethulwa kokuqukethwe,” kusho uSinethemba.

Irobhothi labo lenzelwe ukukhumbuza umuntu uma sekuyisikhathi sokuthi aphuze imithi yakhe, likhiphe umuthi emanzini nokuthi lisize ukuvimbela umuntu ukuthi angadli ngokweqile ngephutha.

Ugqozi lokwenza leli robhothi lusukele ekusizeni izalukazi nabantu abakhubazekile endaweni yangakubo abakhohlwa ukuphuza imithi yabo noma abaphuza kabili ngephutha.

Nakuba bephuma endaweni entulayo, abafundi bahlabe amajaji umxhwele ngombono wabo oyingqayizivele base beya esifundazweni saseMpumalanga ngendiza beyokwethula irobhothi labo.

Ngeshwa ngenxa yokwehluleka ukufinyelela ezintweni eziseduze zamarobhothi kudingeke ukuthi bakhe irobhothi labo ngosuku olulodwa nje kuphela futhi belingasebenzi kahle.

Kodwa lokho akubavimbanga ekutheni bethule umbono wabo ophusile nokuthi babonise uthando lwabo lwamarobhothi.

USinethemba uthi ukuntuleka kwezinsiza kungenxa yendawo yabo yasemakhaya entula izinto eziningi.

Konke okunye bekumi ngomumo ngaphandle kwerobhothi elingazange lisebenze,” kusho uMvunvu.

Kodwa-ke, ulwazi luye lwashintsha impilo yabafundi abathole amakhono abalulekile futhi lukhulise ukuzethemba kanye namakhono abo okwethula.

Bafunde nokuthi amarobhothi angathuthukisa kanjani ukuphila kwabantu.

Omunye wababambe iqhaza uVuyisa Bhakadela uthi uyalibonga ithuba alitholile futhi unethemba lokungenela imiqhudelwano efana nalena ngokuzayo.

Esithombeni esingenhla: Abafundi basesikoleni samabanga aphezulu iZinyosini eMpumalanga kanye noMeluleki wabo uMnu Mvumvu kanye nowayenguMiss SA uShudufhadzo Musida

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva