Kumiswe imicimbi yamalobola

Celani Sikhakhane

Izifunda ezintathu KwaZulu-Natali sezimise imicimbi yokulobola iminyaka emihlanu kulandela ukubheduka kwesifo samateke.

Ukumiswa kwemicimbi kumenyezelwe ngesonto eledlule nguhulumeni wesifundazwe nezinye izinhlaka zomphakathi ukuze kunqandwe ukubhebhetheka kwalesi sifo.

Isifo samatele yisifo esithathelanayo esihlasela izilwane ezifuywayo nezasendle. Lesi sifo singabulala izilwane. UMkhanyakude,  iKing Cetshwayo ne-Zululand sebeshaye umthetho wokuthi ukuthuthwa kwemfuyo ziyiswe ezindaweni ezahlukene kumisiwe iminyaka emihlanu, ngisho nasemicimbini yamalobolo.

UNgqongqoshe wezoLimo, uNkk uBongi Sithole-Moloi, uthe ukuthuthwa kwezinkomo isona sizathu sokubhebhetheka kwalesi sifo, esesibulale izinkulungwane zezinkomo enyakatho yase-KZN.

“Sinxusa abalimi kanye nabafuyile ukuthi bahlukane lnokuthutha izinkomo kunoma isiphi isikhathi ngoba lokhu kubangela ukubhebhetheka kwalomkhuhlane. Sinxusa nabantu ukuthi bayeke ukuhambisa imfuyo ebusuku,” kusho uNgqongqoshe.

USihlalo wemfuyo yaseMkhanyakude uMbhekiseni Mbatha utshele i-Scrolla.Africa ukuthi kube isinqumo esinzima ukusithatha kodwa bekumele sithathwe ukuze kuliwe nalesi sifo.

“Lesi sifo siqale eMtubatuba sadlulela nakwezinye izindawo. Siyakuqonda ukubaluleka kwelobolo kodwa isimo singaphezu kwamandla,” kusho uMbatha.

“Siphinde sacela uhulumeni ukuthi afake isandla sabomthetho ukuze bakwazi ukwenza izivimbamgwaqo ubusuku nemini ukuze baqinisekise ukuthi azikho izinkomo eziyiswa ezindaweni.”

Abanye abaholi bomphakathi bayasiphikisa lesi senzo, bathi bagagamelile. Inkosi uDavid Buthelezi e-Zululand ithe imiphakathi ibhekene nenkinga enkulu kodwa ukuvalwa kwelobolo iminyaka emihlanu ukugagamela lokho.

UNgqongqoshe walo Mnyango uSithole Moloi uveze ukuthi sebegome izinkomo ezingaphezu kuka-1 600 ngemuva kokungenisa imigomo yesifo samatele nomlomo – foot and mouth  beyithatha e-Botswana.

Izihloko zakamuva