Kuminze ingane yesithathu edamini laKwaZulu-Natali

Lungani Zungu

Ngesikhathi umama wakhe emthethisa ngenxa yokuthi ubengawashile umfaniswano wakhe wesikole, uJabulani Ngcobo obeneminyaka eyi-15 ubedinga ukwehlisa umoya, wathatha isinqumo sokuyobhukuda edamini eliseduze – kodwa uhlulwe isisindo samanzi waminza.

“Akukholakali ukuthi umshana wami ushone ngale ndlela. Uhambe endlini ngesikhathi umawakhe eqeda ukumthethisa. Okulandele ngemuva kwalokho sizwe kuthiwa uminzile,” kusho umalume kaJabulani uMsizi Ngcobo.

Umndeni kaJabulani ukhungathekile ngokushona kwakhe, kanjalo nesigodi sonke saseNgwavuma nenyakatho yaKwaZulu-Natali.

Noma kunjalo, lenhlekelele ayibathusanga abahlali bakulesi sigodi, njengoba uJabulani engowesithathu ukuminza kuleli damu.

“Mhlawumbe ungowesithathu oseshone kuleya ndawo. Sihlezi sixwayisa abantu ngokuthi abangayi ukuyobhukuda kuleya ndawo, kodwa abasilaleli,” kusho umalume wakhe.

UJabulani ubenomngani wakhe ngesikhathi ehluleka ukubhukuda.

Umngani wakhe ugijime waya kaJabulani ukuyobikela umama wakhe ngokuminza kwakhe.

Umndeni kanye nomakhelwane baphuthume khona edamini, kodwa yonke imizamo yokuvusa uJabulani ayizange iphumelele.

“Ukubona isdumbu sakhe sesithule yinto ezohlezi ingihlupha ngaso sonke isikhathi,” kusho uMsizi umalume wakhe.

Umholi womphakathi, uSihle Sibisi, unxenxe uhulumeni ukuba abiye ngocingo olude kuleya ndawo enedamu.

“Ucingo olude lizoba isisombululo sethu sokuthi abantu bangayi ukuyobhukuda edamini,” kusho uSibisi.

Amaphoyisa esifunda aqinisekisile ngengozi aphinde athi kuvulwe idokhethi lokubuza imbuzo.

Izihloko zakamuva