Kumile ukusebenza oKhukho

Celani Sikhakhane

I-Zululand Anthracite Colliery (i-ZAC) isimise ukusebenza njengoba abasebenzi bayo beqhubeka nokutelekela ukuthola imiholo engcono kanye nokuthuthukiswa kwamalungelo abo.

Abasebenzi abatelekile batshele i-Scrolla.Africa ngoLwesithathu ukuthi bonke abasebenzi bemayini abangu-1 000 bahlezi emakhaya.

Lokhu kuhlanganisa nabasebenzi abangazange babambe iqhaza esitelekeni ngokuhlala emigodini emibili yemayini ngenyanga edlule, esiphele ngokuthi abaphathi benze uhlelo lokucima umoya ukuze bangakwazi ukuphefumula

I-Scrolla.Africa sixhumane nompathi wemayinu uWayne Rowe kodwa wenqabile ukuphawula, wathi: “Ngifunde izindaba ze-Scrolla.Africa futhi nguwena lo mlisa ongifaka amagama emlonyeni.”

UMengameli wenyunyana i-Association of Mine and Construction Workers Union (i-AMCU) uJoseph Mathunjwa uthe lesi siteleka siyinkinga enkulu.

“Ngo-2020, i-ZAC yadiliza abasebenzi ababalelwa kwabangu-1 000 kwathi uma sekwehliswa umvalelo labo basebenzi babuyiselwa emsebenzini. Ngeshwa inkampani ayifunanga ukubuyisa umhlomulo wabo,” etshela i-Scrolla.Africa

“Cabanga nje abasebenzi babehola isamba sika-R15 000 ngenyanga kodwa lowo mholo wehlisiwe wafinyelela ku-R5 000. Lokhu kuyacaca ukuthi izinkampani ezisembonini yezimayini zisaxhaphaza abasebenzi,” kusho uMathunjwa oqhathanise lesi simo nempilo yabantu abamnyama ngaphansi kombuso wobandlululo.

NgoMsombuluko, uRowe uthumele imiqhafazo eyalela abasebenzi ukuthi babuyele emsebenzini ngoLwesibili noma bazibeke engcupheni yokulahlekelwa umholo wabo uma bengayi emsebenzini.

NgoLwesibili abasebenzi abatelekile benze ulayini ukuze bavimbe bonke labo abebengatelekile ukuthi bangene lapho abasebenza khona.

Scrolla World Cup Quiz