Kuklonyeliswe isikole esiphakela abafundi ukudla okunomsoco

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

Isikole samabanga aphansi i-Madjadji esisemaphandleni ase-Limpopo siwine umklomelo ka-2022/2023 we-National School Nutrition Programme (NSNP) ngokuphakela izingane ukudla okunomsoco nsuku zonke.

Ngokuphumelela kwabo, lesi sikole sithole ikhishi lesimanjemanje elibiza u-R800 000 kwa-Tiger Brand Foundation (TBF).

IPhini likaNgqongqoshe wezeMfundo uRegina Mhaule wenze lesi simemezelo engqungqutheleni yoMnyango wezeMfundo eyisiSekelo ePitoli.

Isikole esisesigodini sase-Selwane sinengadi yaso yemifino kanye nezihlahla zezithelo ezisiza ukwengeza ukudla esikuthola kuhulumeni.

Izikole ezibambe iqhaza zahlulelwe ngokwenza kahle, ukusungula izinto ezintsha kanye nokuzinikela ekuqaliseni ngempumelelo uhlelo lwe-NSNP.

Uthishomkhulu wesikole samabanga aphansi i-Madjadji, uMary Mokgalaka uthe ujabulile ngokuwina kwabo futhi kuyamjabulisa ukuthi ukusebenza kwabo ngokuzikhandla kube nezithelo.

“Inhlanzeko yokudla iyona nto ehamba phambili kithi. Uma kukhulunywa ngokuphakela abafundi sihlezi siqinisekisa ukuthi siba nendawo ehlanzekile. Ukubamba isikhathi kubalulekile; siyaqinisekisa ukuthi abafundi baphakelwa ngesikhathi nokuthi kungabibikho ongakutholi ukudla,” esho.

Yonke imikhiqizo yasengadini yabelwa umphakathi kanti eminye ithengiswa ngemali bese leyo mali isetshenziselwa ukuthenga ukudla okwengeziwe ukuze kuphekwe ukudla okunomsoco.

Lesi sikole siphinde sihlonze imindeni entulayo bese siyinikeze namaphasela okudla futhi ngaleyo ndlela siyaqinisekisa ukuthi abafundi bayondliwa uma bephuma esikoleni.

I-NSNP ihlinzeka ngokudla okunomsoco nsuku zonke ezinganeni zesikole kuleli.

Umqondisi we-TBF, u-Eugune Absolom uthe ngo-2019 abafundi abayizigidi eziyisishiyagalolunye babencike ekudleni kwesikole okwakuwukuphela kwesidlo sabo sosuku.

Esithombeni esingenhla: Isikole samabanga aphansi i-Madjadji

Umthombo wesithombe: UMnyango wezeMfundo e-Limpopo

Izihloko zakamuva