Kukhalwa ngabesilisa abaxova i-ANCWL KwaZulu-Natal 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kutshelwe abaholi bakaKhongolose besilisa KwaZulu-Natal ukuba abavele bafake iziketi bangene ophikweni labesifazane uma befuna ukulawula ukuthi kumele luholwe ubani.

Lokhu kuvele ngesikhathi kunenkonzo kaMayihlome ye-ANCWL ebise-Westridge Tennis Court, eThekwini yokukhulekela umbuthano kaKhongolose ozoba seMabhida ngoMgqibelo.

UMengameli we-ANCWL uNkk Sisisi Tolashe uthe bakhathele ukugolozelwa abantu besilisa abafuna ukulawula ezindabeni zabesifazane embuthweni.

“Sikhathele yilamadoda agxambukela ezindabeni ze-ANCWL. Sithi abaphume kuzo ngoba asibasabi. Okumele bakwazi ukuthi thina asijoyinanga muntu embuthweni kodwa sajoyina uKhongolose nje qha,” kusho uNkk Tolashe.

Ubekusho lokhu ngemuva kokuthi abaholi bakaKhongolose KwaZulu-Natal bashaye ngesithende lo mkhuleko ngoba bedinwa ukuthi ubuholi bukazwelonke bebuwuphethe nesigungu sesikhashana esiholwa uNkk Bongi maSithole-Moloi ekubeni bona befuna uNkk Nonhlanhla MaNzimande Khoza. 

UNkk Tolashe uthe bethanda bengathandi munye umholi we-ANCWL KwaZulu-Natal uMaSithole Moloi futhi uzodidiyela loluphiko kuze kuhlaliswe ingqungquthela. 

Kukekwasuka isidididi ngesikhathi kusabalala umyalelo wokuthi amalungu e-ANCWL abesenkonzweni sekuthiwa awashiye umcimbi ayohambela okuthiwa ubuseDube Ghandi.

Kuphoqe ukuba iphini likaMengameli we-ANCWL uNkk Lungi Gcabashe akhuze wathi alikho ibhasi elizohamba ngaphandle kokugunyazwa yibo njengobuholi.

UNobhala Jikelele kaKhongolose uMnuz Fikile Mbalula uthe lamadoda kaKhongolose KwaZulu-Natal agxambukela ezindabeni ze-ANCWL awavele afake iziketi.

Uthe uselinde kudlule ukwethulwa kosomqulu weqembu bese eyabuya KwaZulu-Natal azohlalisa ubuholi bonke nobe-ANCWL ukuze kulungiswe lezi zinkinga zokungezwani.

“Lamadoda agxambukela ezindabeni ze-ANCWL ngithi awavele afake iziketi namabhantshi aluhlaza alolu phiko. Sikhathele amadoda okuyiwo alawula ukuholwa kwe-ANCWL. Ngiyabuya nje ngemuva kwe-Manifesto ngizohlalisa phansi ubuholi ukuze kulungiswe le nkinga ye-ANCWL,” kusho uMbalula.

Abaholi besigungu esahlakazwa ku-ANCWL nesakhethwa engqungqutheleni eyayingoNcwaba e-ICC, eThekwini bebengabonwa nangokhalo.

UNkk MaNzimande Khoza owayekhethelwe ukuhola lolu phiko kuthiwa uvele wazenzela umcimbi woMnyango wakhe wezokuThuthukiswa koMphakathi.

Kuthiwa uNobhala kaKhongolose esiFundazweni uMnuz Bheki Mtolo bafuna yena ukuba ahole i-ANCWL.

Kuvela nokuthi isigungu sikaMaSithole Moloi abasifuni nalapho sihambe khona ngoba abasibizi ngisho emhlanganweni yesigungu sesiFundazwe.

UMaSithole Moloi uthe yena akanandaba nokuthi uKhongolose uyabeseka ubuholi bakhe noma cha ngoba ubekwe isigungu se-ANCWL sikazwelonke.

Kwenzeka lokhu nje neNkantolo ePhakeme yaseThekwini ibuchithile ubuholi bukaMaNzimande Khoza noNkk Zama Sokhabase ku-ANCWL.

Izihloko zakamuva