Kuhlukene imibono ngezikhalo zezidingo zabasePort St Johns

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Umphakathi wase-Port St Johns e-Eastern Cape uhlukene phakathi ngemuva kwesicelo esibhalwe ku-inthanethi esichaza lokho elinye lamaqembu akubiza ngokuthi “ukuphulwa kwamalungelo abantu okubucayi” kubahlali bendawo.

Kodwa-ke, amanye amalungu omphakathi ayasiphikisa isicelo futhi avumelana nezikhulu zikahulumeni ukuthi lezi zinsolo ziyihaba.

Kulolu hlu lwezikhalazo, iCwebeni Community Development Forum (CCDF), emele isigodi saseCwebeni nezinye ezingu-129 endaweni, ithi nakuba abantu basemakhaya belokhu beqhubeke nokunganakwa babhekane nesimo esingenabuntu.

Lokhu kufaka phakathi ukuntula amanzi ahlanzekile, ukuntuleka kwezindlu zokuhlala, ukungondleki emzimbeni ngendlela egculisayo, ukuntuleka kwezidingongqangi njengezindlu zangasese, ingqalasizinda yemigwaqo esezingeni elibi eliholela ekutheni abantu bahlukane, ukuntuleka kosizo lwezempilo, kanye nenani elikhulu lezakhamuzi ezingabhalisiwe.

Leli qembu lithi imindeni engaphezu kwekhulu endaweni ngayinye kwezingu-130 zase-Port St Johns idla imbuya ngothi.

Uhlu lwezikhalazo, oluqukethe abantu abasayinile abangaphezu kuka-900 luthunyelwe ehhovisi likaMengameli uCyril Ramaphosa kanye noNdunankulu wase-Eastern Cape u-Oscar Mabuyane ngesonto eledlule, becela ukuthi uhulumeni angenelele ngokushesha.

Babhale ukuthi: “Thina, bahlali bakaMasipala wase-Port St Johns, ohlanganisa izigodi ezingaphezu kuka-130 sicela ningenelele ngokuphuthuma ukuze kubhekwane nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu okuthinta imiphakathi yethu.”

Umasipala wase-Port St Johns wenqabile ukuphawula kodwa wabhekisa imibuzo ekomidini lendabuko, i-Chaguba Royal House.

Nokho, usihlalo wayo uYekani Maninjwa uzichithile izimangalo ze-CCDF wathi azikho futhi zidalelwe ukuzuzisa iqembu.

“Indaba endala le, iqale nyakanye ngesikhathi leli qembu litshela abezindaba ukuthi ububha budlangile kangangokuthi izakhamizi zizingela izinkawu ukuze zithole ukudla.

“Iminyango kahulumeni ifikile izohlola isimo kodwa yamangala ithola ukuthi isimo asikho sibi [njengoba kushiwo] … futhi uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi ubelapha ngoZibandlela wafunda uhlu lwabantu ababebhalisele amaphasela okudla futhi izakhamizi eziningi zazikulolo hlu.”

UManinjwa wengeze ngokuthi ezinyangeni ezedlule, uMnyango wezezindlu esifundazweni wawunikeze izindlu zesikhashana kulabo abakhahlanyezwe yizikhukhula kodwa leli qembu labacebisa ukuthi bazenqabe.

Izakhamizi ezingeyona ingxenye ye-CCDF zikhala ngokuthi lesi sithangami sibhekelela labo abayingxenye yayo kuphela.

I-Gift of the Givers kanye neSizwe Kupelo Foundation bavakashele le ndawo ngoLwezi nangoZibandlela futhi yilabo kuphela ababeyingxenye ye-CCDF abahlomula ngamaphasela okudla.

I-Scrolla.Africa ibone umbiko wehhovisi lesifunda le-South African Social Security Agency (Sassa) lapho liqinisekisa khona ukuvakashela esigodini saseCwebeni ngomhlaka-20 kuLwezi nyakenye.

Embikweni, ihhovisi lakwa-Sassa lithe: “Kuyaphawuleka ukuthi le ndawo ayigubezelwe ububha ngendlela ebesilindele ngayo, ikakhulukazi ngasohlangothini lwakwa-Sassa, kodwa ihhovisi lizoxhumana kakhulu nekhansela le-ward [mayelana] nanoma yiziphi izinsiza. “

Okhulumela uMabuyane uYanga Funani ukuqinisekisile ukuthi isicelo samukelwe yihhovisi likaNdunankulu.

“Umsebenzi uyenziwa mayelana nokubhekana nezinselelo ezibhekene nabantu baseCwebeni,” kusho uFunani.

Esithombeni esingenhla: Ikhaya elisesigodini sase-Port St Johns eCwebeni. 

Umthombo wesithombe: Forgotten Movement/ Instagram

Izihloko zakamuva