Kugcwele ukudideka emndenini waseBukhosini ukuthi ubani ozokhipha isinqumo sosuku lomkhosi womhlanga

Celani Sikhakhane

Njengoba umkhosi womhlanga ususondele kubukeka sengathi akekho emndenini wasebukhosini owaziyo ukuthi ubani okumele aqoke usuku lomcimbi oba njalo ngonyaka.

Umkhosi womhlanga ojwayele ukuba nezintombi ezibalelwa kumanani ayizi-30 000, wenzeka kanye ngonyaka endaweni yaseNyokeni esigodlweni sasebukhosini kwaNongoma uma kuphela inyanga yabantu besifazane kuNcwaba.

Ngemuva kokukhothama kweSilo Samabandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu nguye yedwa owayekwazi ukuqoka usuku lomkhosi womhlanga.

Akekho owaziyo ukuthi isinqumo sizokhishwa iSilo uMisizulu kaZwelithini noma umalume oyihlubuka uPrince Mbonisi Zulu.

Lokhu kuza ngemuva kokuphuma kwenkulumo eqoshiwe etshela amagoso aphethe izintombi ukuba kumele balinde iNkosana uMbonisi Zulu ukuba akhiphe isinqumo sosuku.

Inkulumo eqoshiwe ithe iNkosana uMbonisi uyena yedwa inhloko yalomndeni.

Kukholelwa ukuthi le nkulumo eqoshiwe iphuma kuNkosazana uThembi Zulu ingane kamaNdlovu.

INkosana uMbonisi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi njengenhloko yomndeni uyena yedwa onegunya lokukhipha usuku lomkhosi womhlanga.

“Yingobani nijahe umcimbi womkhosi womhlanga? Ngizosikhipha isinqumo uma isikhathi sesilungile” kusho uPrince Mbonisi.

Umthombo ovela ebukhosini uthe yonke imikhosi yomhlanga okubalwa kuwo nowokugubha usuku lweNkosi uShaka olujwayele ukuba  khona ngoMandulu kwaDukuza lungase lungabi khona.

UPrince Mbonisi udida abantu. Inhloko yomndeni iSilo uMisizulu. Buka njengamanje akukho okuqhubekayo koze kuphele izingxabano kusho obabekazi basebukhosini.

INkosazana uThembi Zulu ingane kamaNdlovu ithe uPrince Mbonisa ozokhipha isinqumo njengenhloko yomndeni.

UPrince Thulani Zulu uthe umyango wezobuciko namasiko ozothatha isinqumo ngomcimbi womkhosi womhlanga.

Okhulumela umyango wobuciko namasiko uPhathisa Mfuyo uthe umndeni wasebukhosini ozokhipha isinqumo.

“Sizoza sizokweseka indlu yasebukhosini njengomyango. Buyelani kuPrince Thulani uzochaza yonke imininingwane” kusho uMfuyo.

Izihloko zakamuva