Kudunwe imoto yakhe ngosuku lokuqala engumshayeli we-Uber

Everson Luhanga

Kumthathe iminyaka emibili eqongelela imali kanzima uDJ Lapie ukuze abe ngumshayeli we-Uber, kodwa kuthathe usuku olulodwa ukuthi bamsabise ngesibhamu, baduna imoto yakhe walehlekelwa yikho konke.

UHendry Masala odume ngelikaDJ Molapisane e-Tembisa, abanye bambiza ngoDj Lapie, uqale ukusebenza ngesonto eledlula ngemuva kokuqongelela imali eyanele ukuze athenge imoto.

Kodwa kudunwe imoto yakhe ngesikhathi ethola ikhasimende lesibili osukwini. 

Izinswelaboya zimshiye eduze kwesiteshi samaphoyisa ngaphambi kokuba zibaleke nemoto yakhe.

“Bangishiye eduze kwesiteshi samaphoyisa ngesikhathi ngiqala ngihamba ngifuna usizo kubantu, kodwa bekungekho muntu emgwaqeni” kusho uMasala. 

Sibonge, inkampani ekwazile uku-tracker imoto kaLapie, kodwa ukuyithola bekunzima.

Uthe imoto yakhe ibicashiswe kweminye yemizi eselokishini lakhe, kodwa ukhala ngokuthi amaphoyisa amenze walinda amahora amabili ngaphambi kokuba bamsize.

“Ngesikhathi ngisesiteshini samaphoyisa e-Alexandra, bengithola imniningwane enkampanini ye-tracker yemoto yami ukuthi ingithumelele indawo ekuyo. Kodwa alikho iphoyisa ebelifuna ukungiphelezela siye kuleyo ndawo. Kubathathe amahora amabili ngaphambi kokuba sihambe siye lapho imoto ikhona” kusho uLapies.

“Bekungekho muntu emotweni futhi ibikhiyiwe. Intombi yami ilethe izikhiye ebezisendlini esingasisebenzisi ukuze sikwazi ukuvula imoto.”

ULapie uthe ubefisa ukungena ebhizinisini lama-Uber njengoba ubengakwazi ukuyonandisa kulo nyaka odlule ngenxa yomthetho we-Covid.

“Bekunzima kubaculi,” kusho uLapies.

“Kuyishwa ukuthi sihlangabezana nezinkinga ezisongela impilo yethu.”

Okhulumela amaphoyisa uSimphiwe Mbatha uthe amaphoyisa aphenya icala lokudunwa kwemoto.

Izihloko zakamuva