Kucelwa uZizi Kodwa ukuba ashiye isikhundla kulandela imalimboleko eyisigidi esisodwa samarandi

Lungani Zungu

Ayanda amathuba okuthi uZizi Kodwa ahambe, ngokuhambisana nenqubo ye-ANC yokubeka eceleni abaholi abakhohlakele.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi iPhini likaNgqongqoshe wezokuPhepha koMbuso livumile ukuthi lithole imalimbolekiso eyisigidi esi-R1 kulowo owayengumphathi we-EOH, uJehan Mackay.

UKodwa uvele kwikhomishini ebhekele ukuvukelwa kombuso ngoMsombuluko ngokwesikhundla sakhe njengokhulumela i-ANC.

Wayehlonywa imibuzo ngummeli uMatthew Chaskalson ngezimo ezimalunga nemalimboleko ayithola kuMackay.

“Ngifuna ukukubeka kuwe ukuthi akunakubekezeleka ukuthi isekela likangqongqoshe wezobunhloli libonwe njengomuntu osengcupheni yokushushiswa ngenkohliso nenkohlakalo,” kusho uChaskalson ebhekisa kuKodwa.

“Lolu wudaba okufanele ngiluphathe,” kuphendula uKodwa.

Ukwamukela kwakhe manje sekumfake emanzini ashisayo njengoba izitha zakhe zepolitiki zimfuna phansi phezulu.

Yize uKodwa ethe imali eyisigidi esi- R1 ibiyimboleko, ubengakabuyisi.

“Ngitshele uMnu. uMackay ukuthi ngizombuyisela imali kuphela uma senginomsebenzi ozinzile.”

Uthe umsebenzi wakhe wokuba yiphini likangqongqoshe ubungazinzile ngokwanele ukuthi aqale ukubuyisa imali.

“Ngingasuswa kulesi sikhundla nganoma yisiphi isikhathi,” kusho uKodwa.

U-Ace Magashule, owayengunobhala-jikelele weqembu, wayephakathi kwalabo abaku-ANC abaphoqeleka ukuba bashiye izikhundla zabo ngenxa yethenda ye-asbestos yezigidi ezingama-R255 eyakhishwa ngesikhathi uMagashule esangundunankulu wase-Free State.

UMike Mabuyakhulu, iPhini likaSihlalo we-ANC e-KZN, naye ngokuzithandela washiya eceleni mayelana nemali eyizigidi ezingama-R28 ye-North Sea Jazz Festival engakaze iqhubeke.

I-festival ayikaze yenzeke, yize kunemali eyisimanga uhulumeni wesifundazwe ayikhokha mayelana nayo ngowezi-2013.

WayenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho ngaleso sikhathi.

Abanye, njengowayeyiMeya yeTheku, uNkk. uZandile Gumede, njengamanje oyilungu lePhalamende, banqabile ukushiya phansi.

Ubebhekene namacala avela kuthenda yezigidi ezingama-R430 ye-Durban Waste Solid.

UMengameli uCyril Ramaphosa nguyena kuphela umuntu onikezwe amandla nguMthethosisekelo ukuqasha nokuxosha ongqongqoshe beKhabhinethi.

UKodwa ungumsekeli oqotho kaRamaphosa, futhi kusazobonakala ukuthi ngabe uMengameli uzomsusa yini uKodwa esikhundleni sakhe phakathi kwecala lesigidi esi-R1.

UKodwa unqabile ukuphawula kulandela ubufakazi bakhe kwikhomishini.

Izihloko zakamuva